Тематика курсових, кваліфікаційних робіт

Тематика кваліфікаційних робіт

студентів денної форми навчання Навчально-наукового Інституту мистецтв

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

за напрямом підготовки «Музичне мистецтво»

на 2020-2021 н.р.

затверджено на засіданні кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

Протокол № 4 від 21 жовтня 2020 р.

 

№ п/п П.І.Б. студента Тема бакалаврської роботи Науковий керівник
1. Сливка Оксана Степанівна

 

«Постать професора Тараса Барана в контексті українського музичного академізму» канд. мист., доц.

Гулянич Ю.М.

2. Шкварок Діана Володимирівна «Когнітивний підхід у виконавській інтерпретації музичного твору» канд. мист., доц.

Опарик Л.М.

3. Матіос Владислав

Миколайович

«Композиторська творчість для баяна К. Мяскова: жанрово-стильовий аспект» канд. мист., доц.

Князєв В.Ф.

4. Кочержат Святослав Іванович «Творчість скрипаля Дмитра Біланюка як український етнокультурний феномен» канд. мист., доц.

Опарик Л.М.

5. Габор Мар’ян Віталійович «Діяльність акордеоніста-концертмейстера (виконавські та психологічні аспекти)» канд. мист., доц.

Князєв В.Ф.

6. Івасюк Дмитро Олександрович

 

«Етапи підготовки баяніста, акордеоніста до концертного виступу» канд. мист., доц.

Пасічняк Л.М.

7. Яцкович Вікторія Вячеславівна «Творчість українських композиторів для гітари кінця ХХ – початку ХХІ століття» канд. мист., доц.

Фабрика-Процька  О.Р.

 

Тематика кваліфікаційних робіт

студентів заочної форми навчання Навчально-наукового Інституту мистецтв

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

за напрямом підготовки «Музичне мистецтво»

на 2020-2021 н.р.

затверджено на засіданні кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

Протокол № 4 від 21 жовтня 2020 р.

№ п/п П.І.Б. студента  Тема бакалаврської роботи Науковий керівник
1. Вирстюк Василина Іванівна «Звукозаписна діяльність бандуристів української діаспори» д-р мист., проф.

Дутчак В.Г.

2. Кувік Михайло Васильович «Оригінальна творчість для баяна та акордеона польських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століття» канд. мист., доц.

Князєв В.Ф.

3. Служаєв Віталій Олександрович «Чеська цимбальна школа: історія становлення та розвитку» канд. мист., доц.

Гулянич Ю.М.

4. Бигар Володимир Іванович «Побутування народного інструмента сопілка в Карпатському регіоні» засл. прац. к-ри України, доц. Ортинська М.З.

 

 

 

Тематика магістерських робіт

студентів денної форми навчання Навчально-наукового Інституту мистецтв

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

за напрямом підготовки «Музичне мистецтво»

на 2020-2021 н.р.

затверджено на засіданні кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

Протокол № 4 від 21 жовтня 2020 р.

 

№ п/п П.І.Б. студента  Викл.  з фаху

Викл. з диригув.

Магістерські

роботи

1. Мурафа Володимир Дмитрович

 

«Дидактичні принципи організації самостійної роботи студента у вищій школі з навчального предмету фах (баян)» канд. мист., доц.

Пасічняк Л.М.

2. Чепига (Мосора) Тетяна Мирославівна «Ладова система традиційного кобзарства та її сучасна еволюція» д-р мист., проф.

Дутчак В.Г.

3. Чужак Василь Миколайович «Творча діяльність ансамблю «Бряц-бенд» у сучасному виконавстві України» канд. мист., доц.

Князєв В.Ф.

4. Куш Василь

 

«Фантазія для флейти ХІХ століття: теоретичний, історичний, виконавський аспекти» канд. мист., доц.

Палійчук І.С.

5. Лесів Р.

 

«Особливості планування і організації практичних занять у класах духових інструментів закладів початкової мистецької освіти» канд. мист., доц.

Палійчук І.С.

 

 

Тематика магістерських робіт

студентів заочної форми навчання Навчально-наукового Інституту мистецтв

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

за напрямом підготовки «Музичне мистецтво»

на 2020-2021 н.р.

затверджено на засіданні кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

Протокол № 4 від 21 жовтня 2020 р.

 

№ п/п П.І.Б. студента Тема магістерської роботи Науковий керівник
1. Цюпа Катерина Михайлівна «Варіаційний цикл та його еволюція в бандурному мистецтві України та української діаспори ХХ – поч. ХХІ ст.» д-р мист., проф.

Дутчак В.Г.

2. Порох (Ткачівська) Марія Ярославівна «Творчість Юрія Олійника в контексті розвитку академічного бандурного мистецтва (до 90-річного ювілею)» д-р мист., проф.

Дутчак В.Г.

3. Зітинюк Надія Мирославівна «Звукозаписи українських дум: історія та сучасність» канд. мист., викл. Дуда Л.І.
4. Харів Ольга Євгенівна «Творча діяльність Василя Ємця у контексті академізації бандурного мистецтва України та української діаспори» канд. мист., викл. Дуда Л.І.

 

Тематика кваліфікаційних  робіт

студентів Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

за напрямом підготовки «Музичне мистецтво» на 2019-2020 н.р.

(затверджено на засіданні кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

Протокол № 3 від 21 жовтня 2019 р.)

Тематика кваліфікаційних робіт студентів денної форми навчання

 1. Мурафа В.Д. «Основні принципи організації самостійної роботи студента у вищій школі з навчального предмету фах (баян)», наук. кер. – канд. мист., доц. Пасічняк Л.М.
 2. Бружа В.І. «Особливості розвитку музично-творчих здібностей школярів молодших класів», наук. кер. – канд. мист., доц. Булда М.В.
 3. Шкьопу Д.В. «Технічний розвиток акордеоніста в контексті роботи над засобами музичної виразності», наук. кер. – канд. мист., доц. Князєв В.Ф.
 4. Гринюк Г.В. «Українське гітарне мистецтво в контексті розвитку західноєвропейської музичної культури», наук. кер. – канд. мист., доц. Опарик Л.М.

Тематика кваліфікаційних робіт студентів заочної форми навчання

 1. Сем’янчук А.Р. «Творчість Григорія Китастого у контексті розвитку бандурного мистецтва ХХ ст.», наук. кер. – д-р мист., проф. Дутчак В.Г.
 2. Чепига Т.М. «Ладова система традиційного кобзарства та її еволюція у творчості Зіновія Штокалка», наук. кер. – д-р мист., проф. Дутчак В.Г.
 3. Ендрюс Д.Т. «Жанр фантазії у бандурному мистецтві ХХ – поч. ХХІ ст.», наук. кер. – засл. прац. к-ри України, доц. Шевченко М.О.
 4. Цюпа К.М. «Варіаційний цикл та його еволюція в бандурному мистецтві ХХ – поч. ХХІ ст.», наук. кер. – засл. прац. к-ри України, доц. Шевченко М.О.
 5. Порох М.Я. «Творчість Юрія Олійника в контексті розвитку академічного бандурного мистецтва (до 90-річного ювілею)», наук. кер. – д-р мист., проф. Дутчак В.Г.
 6. Зітинюк Н.М. «Звукозаписи українських дум: історія та сучасність» , наук. кер. – канд. мист. Дуда Л.І.
 7. Господарюк Д.П. «Тенденції розвитку оригінального дитячого репертуару баяна-акордеона другої половини ХХ початку ХХІ століття», наук. кер. – канд. мист., доц. Булда М.В.
 8. Харів О.Є. «Значення творчої діяльності Василя Ємця у академізації бандурного мистецтва», наук. кер. – канд. мист. Дуда Л.І.
 9. Вікірюк А.В. «Музичне мистецтво як засіб терапевтичного впливу (на прикладі роботи з школярами молодших класів)», наук. кер. – канд. мист., доц. Булда М.В.
 10. Пуршега І.В. «Етнорегіональна специфіка весняної обрядовості гуцулів ХХ – початку ХХІ ст.», наук. кер. – канд. мист., доц. Фабрика-Процька О.Р.

Тематика магістерських робіт студентів денної форми навчання

 1. Збіглі І.І. «Баянна творчість В. Власова як складова репертуару учнів ДМШ», наук. кер. – канд. мист., доц. Пасічняк Л.М.
 2. Рибчак В.Р. «Жанр рапсодії у творчості українських композиторів для цимбалів соло», наук. кер. – канд. мист., доц. Гулянич Ю.М.
 3. Яремич С.В. «Парафраз в українському баянному мистецтві: жанрові, стильові, виконавські аспекти», наук. кер. – д-р мист., проф. Дутчак В.Г.
 4. Теремко О. «Київська школа виконавства на кларнеті: історичний та теоретико-методичний аспекти», наук. кер. – канд. мист., доц. Палійчук І.С.
 5. Яськів А. «Творча діяльність Ж.-М. Лондейкса в контексті французького духового мистецтва другої половини ХХ-початку ХХІ століття», наук. кер. – канд. мист., доц. Палійчук І.С.
 6. Слободян М. «Творча діяльність жінок-саксофоністок у контексті духової традиції ХХ-початку ХХІ століття», наук. кер. – канд. мист., доц. Палійчук І.С.

Тематика магістерських робіт студентів заочної форми навчання

 1. Домброва Г.В. «Віуелла як попередниця іспанської класичної гітари», наук. кер. – канд. мист.,  доц. Гулянич Ю.М.
 2. Візнович Х.В. «Виконавська творчість скрипаля Петра Терпелюка у контексті народно-інструментального мистецтва Прикарпаття», канд. мист., доц. Волощук Ю.І.
 3. Шемет М.О. «Виконавська техніка гітариста в аспекті становлення професійного гітарного мистецтва», наук. кер. – канд. мист.,  доц.  Опарик Л.М.
 4. Шманьо П.-П.М. «Основоположники професійного гітарного мистецтва на Закарпатті: Володимир Гошовський та Федір Смерічка», наук. кер. – засл. прац. к-ри України, доц. Шевченко М.О.
 5. Тимчук М.Ю. «Фольклорні фестивалі Закарпаття періоду незалежності України», наук. кер. – засл. прац. к-ри України, доц. Шевченко М.О.

Тематика магістерських робіт

студентів денної форми навчання Навчально-наукового Інституту мистецтв

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

за напрямом підготовки «Музичне мистецтво»

на 2018–2019 н.р.

(затверджено на засіданні кафедри музичної

 україністики та народно-інструментального мистецтва

Протокол № 4 від 30 жовтня 2018 р.)

 1. Дмитрієва І.Л. – «Еволюція духовно-релігійної складової репертуару кобзарів-бандуристів», наук. кер. – д-р мист., проф. Дутчак В.Г.
 2. Ковалик П.П. – «Народний музичний інструментарій Словаччини: історико-виконавський аспект», наук. кер. – канд. мист.,  доц. Фабрика-Процька О.Р.
 3. Сидорак В.Д. – «Творчий портрет В’ячеслава Семенова», наук. кер. – канд. мист., доц. Князєв В.Ф.
 4. Салук У.І. – «Західно-європейська скрипкова соната ХІХ ст.: теоретичний, історичний, виконавський аспекти», наук. кер. – канд. мист., доц. Палійчук І.С.
 5. Ковбас В.І. – «Розвиток саксофонної освіти у Києві межі ХХ – ХХІ століть», наук. кер. – канд. мист., доц. Палійчук І.С.
 6. Василів К.Д. – «Еволюція ударної установки в контексті розвитку музичних стилів кінця ХІХ – початку ХХІ століть», наук. кер. – канд. мист., доц. Опарик Л.М.
 7. Вільчинський Д.Ю. – «Творчість Девіда Гарредда в дзеркалі постмодерних тенденцій сучасного скрипкового виконавства», наук. кер. – канд. мист., доц. Опарик Л.М.
 8. Довгас О.С. – «Мелодекламація як жанр на перетині музичної і театральної площин в українській культурі», наук. кер. – д-р мист., проф. Дутчак В.Г.

Тематика магістерських робіт

студентів заочної форми навчання

 1. Беца М.В. – «Актуалізація творчості О. Вересая в бандурному мистецтві сучасності», наук. кер. – д-р мист., проф. Дутчак В.Г.
 2. Плаксій Д.С. – «Альтове мистецтво епохи Романтизму», наук. кер. – канд. мист, доц. Булда М.В.
 3. Мельник Н.П. – «Організація музичної діяльності у шкільному навчальному закладі», наук. кер. – канд. мист., доц. Князєв В.Ф.
 4. Боднарук Т.І. – «Народний музичний інструментарій Польщі та України: історичні витоки та сфери побутування», наук. кер. – канд. мист.,  доц. Фабрика-Процька О.Р.

 

Витяг з протоколу № 11

засідання кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

від 14 травня 2018 р.

Присутні: зав. кафедри, проф. Дутчак В.Г., проф. Черепанин М.В., доц. Князєв В.Ф., Пасічняк Л.М., Чоловський П.М., Шевченко М.О., Палійчук І.С., Романюк Л.Б., Гулянич Ю.М, Опарик Л.М., Булда М.В., ст. викл. Парумба Б.В., асист. Жовнір С.С., концертм. Дуда Л.І., Данилець В.В.

Слухали: про затвердження рецензентів для магістерських робіт.

Ухвалили:

а) затвердити рецензентів для магістерських робіт студентам денної форми навчання:

 1. Югова О.В. – «Музично-психологічні аспекти виконавства на бандурі», наук. кер. – д-р мист., проф. Дутчак В.Г., рецензент – канд. мист., доц. Опарик Л.М.;
 2. Гродзінський Р.В. – «Специфіка гітарної імпровізації: теорія і практика виконавства», наук. кер. – канд. мист., доц. Фабрика-Процька О.Р., рецензент – д-р мист., проф. Дутчак В.Г.;
 3. Соляник І.М. – «Мандоліна, домра, гітара: компаративний аналіз інструментарію», наук. кер. – канд. мист., доц. Фабрика-Процька О.Р., рецензент – канд. мист., доц. Гулянич Ю.М.;
 4. Фреюк Л.М. – «Соната для флейти доби бароко: теоретичний, історичний та виконавський аспекти», наук. кер. – канд. мист., доц. Палійчук І.С., рецензент – канд. мист., доц. Волощук Ю.І.;
 5. Лань Б.С. – «Розвиток академічної саксофонної освіти у Львові (кінця ХХ – початку ХХІ століть»), наук. кер. – канд. мист., доц. Палійчук І.С., рецензент – доц. Мельник О.Ю.;
 6. Пазин В.Я. – «Львівська школа виконавства на кларнеті: історичний та методичний аспекти», наук. кер. – канд. мист., доц. Палійчук І.С., рецензент – канд. мист., доц. Опарик Л.М.;
 7. Хімейчук М.М. – «Камерно-ансамблевий напрямок у баянно-акордеонному мистецтві України», наук. кер. – канд. мист., доц. Князєв В.Ф., рецензент – д-р мист., проф. Дутчак В.Г.;

б) затвердити рецензентів для магістерських робіт студентам заочної форми навчання:

 1. Чоборяк І.О. – «Бандура в ансамблі з фортепіано: теорія і практика виконавства», наук. кер. – д-р мист., проф. Дутчак В.Г., рецензент – засл. прац. к-ри України, доц. Шевченко М.О.;
 2. Пилюк О.В. – «Альтове мистецтво Західної Європи першої половини ХХ століття», наук. кер. – канд. мист., доц. Ортинська М.З., рецензент – канд. мист., доц. Пасічняк Л.М.;
 3. Халус Б.Б. – «Мистецька діяльність Анджея Кшановського та Броніслава Казіміра Пшебильського в акордеонно-баянній музиці Польщі другої половини ХХ століття», наук. кер. – канд. мист., доц. Булда М.В., рецензент – д-р мист., проф. Черепанин М.В.
 4. Сітко А.В. – «Композиторська творчість Віктора Власова для баяна-акордеона», наук. кер. – канд. мист., доц. Булда М.В., рецензент – д-р мист., проф. Черепанин М.В.;
 5. Колібабчук В.В. – «Фольклорні і нефольклорні тенденції у баянній творчості українських композиторів (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)», наук. кер. – канд. мист, доц. Князєв В.Ф., рецензент – канд. мист., доц. Гулянич Ю.М.;
 6. Марцін Ю.Б. «Психологічні аспекти сценічного виконавства», наук. кер. – доц. Чоловський П.М., рецензент – канд. мист., доц. Фабрика-Процька О.Р.;
 7. Рапава Т.І. «Загальні принципи розвитку виконавського апарату баяніста», наук. кер. – канд. мист., доц. Князєв В.Ф., рецензент – канд. мист., проф. Серганюк Л.І.

 

Тематика курсових робіт з психології загальної та музичної 2017/2018 н.р.

(ІІ курс, «Музичне мистецтво», Денна форма навчання)

Прізвище, ім’я, по батькові студента Назва курсової роботи
1 Бабин Любов Василівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музична уява та її розвиток.
2 Білецька Ілона Юріївна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Особливості дії музики різних жанрів на психічний стан людини.
3 Бружа Василь Іванович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Вплив музики струнних українських народних інструментів на духовне та фізичне оздоровлення людини.
4 Гнатів Вікторія Володимирівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музика і управління психікою людини.
5 Григорчук Віктор Віталійович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Слух музиканта, його різновиди і способи розвитку.
6 Гринюк Григорій Васильович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психотерапевтичний вплив музики В.Моцарта.
7 Гринюк Назарій Васильович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музика в системі культури
8 Грущук Іванна Ярославівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психологія музичної кар’єри.
9 Дмитрик Богдан Володимирович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Тема смерті і поховання в музиці, особливості її творення, інтерпретації та сприйняття слухачами.
10 Дутчак Сергій Михайлович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музична пам’ять та її розвиток.
11 Злуховський Михайло Богданович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психотерапевтичний вплив музики Джузеппе Верді
12 Іцкан Валентин Васильович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Саксофон як феномен універсальної виконавської майстерності
13 Карпець Віталій Валерійович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психологічні основи музичної обдарованості.
14 Кіндрацька Яніна Юріївна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Богослужбовий спів як засіб музичної терапії.
15 Куриляк Петро Ярославович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Інструменталіст-виконавець: психологія професійного і особистісного становлення.
16 Лесів Ростислав Володимирович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Вплив музики дзвонів на духовне та фізичне оздоровлення людини.
17 Максимчук Іванна Михайлівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Методи використання музики в навчальному процесі.
18 Мельник Марія Ярославівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Методи музичної терапії.
19 Михайлищук Олександр Романович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Тема любові в музиці, особливості її творення, інтерпретації та сприйняття слухачами.
20 Мурафа Володимир Дмитрович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Методи подолання сценічного стресу при публічному виступі.
21 Нидоходюк Ігор Григорович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Дихальні вправи на музичних заняттях.
22 Петрик Ірина Мирославівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Значення музики в естетичному вихованні дітей дошкільного віку.
23 Пинчук Оксана Василівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Співак-виконавець: психологія професійного і особистісного становлення.
24 Слугоцький Степан Михайлович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музика і релігія.
25 Ткачівський Юрій Дмитрович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музична пам’ять та її розвиток
26 Чернобай Анна Володимирівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психологія слуху і голосу.
27 Шемет Михайло Олександрович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Методи вдосконалення техніки ігрових рухів на гітарі.
28 Шкьопу Денис Васильович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Методи вдосконалення техніки ігрових рухів на акордеоні
29 Ящук Михайло Віталійович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Артикуляційні прийоми як важливий компонент кларнетового виконавства

Тематика курсових робіт з психології загальної та музичної 2017/2018 н.р.

(ІІ курс, «Музичне мистецтво» заочна форма навчання)

Прізвище, ім’я, по батькові студента Назва курсової роботи
1 Бандура Христина Дмитрівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психологія музичної кар’єри.
2 Барик Катерина Романівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Сприйняття музики і темперамент слухача.
3 Вікірюк Анастасія Василівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музика у дослідженнях Зиґмунда Фрейда.
4 Рибчак Лілія Михайлівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музика і мовлення
5 Гарбуз Галина Вікторівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Методи музичної терапії.
6 Господарюк Діана Петрівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психологічні проблеми сприйняття і інтерпретації музичних творів
7 Ендрюс Діана Тресівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психологія слуху і голосу.
8 Зітинюк Надія Мирославівна

Науковий керівник: професор Дутчак В.Г.

Значення музики в естетичному вихованні дітей шкільного віку.
9 Ковтун Христина Володимирівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психотерапевтичний вплив музики В.Моцарта.
10 Магмет Назарій Володимирович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музика і управління психікою людини
11 Маротчак Олег Дмитрович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музична уява та її розвиток.
12 Молдавчук Мар’яна Володимирівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Слух музиканта, його різновиди і способи розвитку
13 Мосора Тетяна Мирославівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психологічна підготовка музиканта до виступу.
14 Петрушка Марія Ярославівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Філософія музики і творчість виконавця
15 Сем’янчук Анна Русланівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музика і релігія: особливості втілення християнських церковних жанрів у музиці Й.С. Баха.
16 Сеньків Катерина Михайлівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Особливості дії музики різних жанрів на психічний стан людини.
17 Ткачівська Марія Ярославівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Музична пам’ять і її розвиток.
18 Чепига Максим Степанович

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Методи подолання сценічного стресу при публічному виступі.
19 Шудрава Ксенія Дмитрівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Методи використання музики в навчальному процесі.
20 Харів Ольга Євгенівна

Науковий керівник: доцент Опарик Л.М.

Психологічні основи музичної обдарованості.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ІЗ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКОНАВСТВА.

 1. Українські народні інструменти, їх види та класифікація.
 2. Теоретичні основи перекладення інструментальних творів для баяна.
 3. Виникнення та поширення основних видів гармонік.
 4. Поширення гармоніки на Україні та започаткування вищої професійної освіти.
 5. Педагогічні засади фундатора української баянної школи – М. Геліса.
 6. Методика роботи (баяніста, акордеоніста, гітариста, бандуриста, цимбаліста)   над музичним твором.
 7. Робота над технічним розвитком музиканта-виконавця.
 8. Музична  пам’ять у діяльності виконавця-інструменталіста.
 9. Проблема сценічного хвилювання у діяльності музиканта-виконавця.
 10. Гітара в історії розвитку музичної культури.
 11. Розвиток гітари та її роль у загальносвітовому музичному мистецтві.
 12. Становлення та розвиток шкіл гри на бандурі в Україні.
 13. Принципи застосування  п’ятипальцевої аплікатури на баяні.
 14. Методика роботи (баяніста, акордеоніста, гітариста, бандуриста, цимбаліста) над поліфонією.
 15. Творчість сучасних українських композиторів для (бандури, баяна, акордеона, цимбалів, гітари).
 16. Перекладення музичної класики у репертуарі баяністів (акордеоністів, гітаристів. бандуристів).
 17. Виконавське мистецтво провідних українських баяністів.
 18. Київська баянна школа (педагогіка та виконавство).