Силабуси Обов`язкових дисциплін ОПП Музичне мистецтво другого (Магістерського) рівня

Обов’язкові навчальні дисципліни

Сучасні інформаційні технології

Методологія і організація наукових досліджень

Психологія мистецтва у вищій школі

Музична педагогіка вищої школи

Колективне виконавство (оркестровий клас, основи вокально-практичного виконавства)

Фах

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

Науково-педагогічна практика

Науково-дослідна практика, підготовка кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота

Концертне виконання програми з фахових дисциплін