Навчально-методичні матеріали

Дутчак В.Г.

Монографії:

 1. Христина Фіцалович: «У ролях моя біографія…» / Науково-популярне видання. Автор-упорядник Віолетта Дутчак (Упорядкування, загальна редакція). – Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – 176с., ілюст.
 2. Дзвеніть могутньо, святі бандури… До 40-річчя Івано-Франківської муніципальної капели бандуристів»: музично-краєзнавче видання / В.Г.Дутчак, С.Я.Жовнірович, М.О.Шевченко. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2009. – 148 с.

Статті-гасла та статті-персоналії у Музичній енциклопедії України, т.2, Київ, 2009.

 1. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область [колективна монографія]. – Розділ «Музика». – К. : Знання, 2010. – С. 172–178.
 2. Ансамблева народно-інструментальна традиція Прикарпаття : взаємодія фольклорного та академічного напрямів [колективна монографія]. – Розділи і підрозділи 2. Музичний інструментарій народно-ансамблевого мистецтва Прикарпаття: етномузикознавчий дискурс (2.1. Народний інструментарій в органологічній класифікації: ідіофони (самозвучні), мембранофони (ударні), аерофони (духові), хордофони (струнні). 2.2. Вплив процесів удосконалення на традиційний інструментарій Прикарпаття. Майстри народних інструментів).3. Симбіоз фольклорних та академічних традицій у народно-інструментальному виконавстві Прикарпаття (3.1.Творчі здобутки фольклорних та професійних колективів регіону – «Акордеон на Прикарпатті», «Бандурне мистецтво на Прикарпатті», «Оркестр «Гуцулія», «Тріо «Намисто», «Муніципальна капела бандуристів», «Гуцульський ансамбль пісні і танцю», оркестр народної музики «Ґердан»; 3.4. Конкурсно-фестивальний рух як засіб інтеграції народно-ансамблевого виконавства Прикарпаття у світовий культурно-мистецький простір.3.5.Звукозаписи фольклору Прикарпаття у сучасних аудіо та відеозаписах). – Івано-Франківськ : Гостинець, 2010. – 8 др. арк.

 

 Гулянич Ю.М.

Науково-методичні коментарі до нотного збірника Богдана Котюка «Domeniko –  sonateinD& inC» 2006 р.

Монографії:

 1. «Композитор Богдан Котюк. Грані творчої особистості – Львів: ТзОВ «ВФ «Афіша»», 2008. – 160 с.
 2. Ансамблева народно-інструментальна традиція Прикарпаття : взаємодія фольклорного та академічного напрямів [колективна монографія]. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2010. – 10 др. арк.

Навчально методичні публікації

 1. Гулянич Ю. Інструментознавство: Методичні рекомендації з дисципліни «Інструментознавство» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації напряму підготовки «Музичне мистецтво» ОКР «бакалавр». Івано-Франківськ. Нова Зоря. 2015.  40 с.
 2.  Гулянич Ю. Спеціальний музичний інструмент «Цимбали»: Методичні рекомендації з дисципліни «Спеціальний музичний інструмент «Цимбали» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації напряму підготовки «Музичне мистецтво» ОКР «бакалавр». Івано-Франківськ. 2015.  32 с.
 3.  Гулянич Ю. Додатковий музичний інструмент «Цимбали»: Методичні рекомендації з дисципліни «Додатковий музичний інструмент «Цимбали» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації напряму підготовки «Музичне мистецтво» ОКР «бакалавр». Івано-Франківськ. 2015. 32 с.

 

Чоловський П.М.

 1. Навчально-репертуарний збірник. Співає лемківська хорова капела «Бескід». –Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. –106с.
 2. Навчально-репертуарний збірник пісень «Гей ви, хлопці, ви молодці». – Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – 84 с.

 

Фейда Ю.С.

 1. Концертні обробки для баяна.Репертуарний збірник. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 52 с.
 2. Юрій Фейда. Грає інструментальний ансамбль «Усмішка». І випуск. Івано-Франківськ, 2008р. Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – 147 с.
 3. Юрій Фейда. Грає інструментальний ансамбль «Усмішка». ІІ випуск. Івано-Франківськ, 2008р. Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – 149 с.

 

Пасічняк Л.М.

Навчально-методичні публікації

 1. Пасічняк Л. Робота диригента над музичним твором: Методичні рекомендації до дисципліни “Оркестрове диригування” для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво” (спеціалізацій “Народні інструменти”, “Музичний фольклор”) ОКР “бакалавр” / Л.Пасічняк. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. – 72 с.
 2. Пасічняк Л. Етноінструментознавство: Робоча навчальна програма та методичні рекомендації до дисципліни “Етноінструментознавство” для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво” (спеціалізації “Музичний фольклор”) ОКР “бакалавр” / Л.Пасічняк. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2013. – 96 с.

 

Князєв В.Ф.

Навчально-методичні публікації

 1. Князєв В. Ф.  Сценічне хвилювання у концертній діяльності виконавця /      В.Ф. Князєв  //  Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – 2001. – Вип. ІІІ. – С.41-49.
 2. Князєв В. Ф.  Перекладення та транскрипцїї у становленні та розвитку виконавської техніки баяніста / В.Ф. Князєв // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, – 2004. – Вип. VІ. – С.148-157.
 3. Князєв В. Ф.  Психофізичні основи виконавської майстерності баяніста /     В.Ф. Князєв  //  Українська культура: минуле, сучасне, шляхи  розвитку: зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного ун-ту. Вип. 13 – Рівне: РДГУ, – 2008. – С. 147-154.
 4. Князєв В. Ф.  Теоретичні основи виконавської підготовки баяніста.Методичні рекомендації  Методичні рекомендації.  Івано-Франківськ, «Галицький тракт». – 2008. – 38 с.
 5. Князєв В. Ф.  Оригінальні баянні виконавсько-технічні прийоми в контексті практичного відтворення / В.Ф. Князєв // Мистецтвознавство: Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.  Вип. 15-16. – Івано-Франківськ, Плай, –  2009. – С.163-167.
 6. Князєв В. Ф.  Відтворення джазової стилістики баянними виконавсько-технічними засобами (на прикладі Партити-концертанти №3 А.Білошицького) / В.Ф. Князєв // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Л. Українки та Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: зб. наук. пр. –  Вип. 6. – Луцьк: Волин. нац.  ун-т ім. Л. Українки, 2010. –  С. 176 – 187.

Навчальний посібник:

 1. Князєв В. Ф.  Теоретичні основи виконавської підготовки баяніста-  акордеоніста.  Навчально-методичний посібник / рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України (лист №1/11-829 від 31.01.11) Івано-Франківськ: 2010.  211 с.

 

Фабрика – Процька О.Р.

Навчально-методичні публікації

 1. Фабрика-Процька О.Р. Теорія і стилі напродного виконавства / Робоча навчальна програма та методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2012. 60 с.
 2. Фабрика-Процька О.Р. Лемківська пісенна культура: збереження традицій та новотворчість. Робоча навчальна програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Музичне мистецтво”. Івано-Франківськ, 2012. 48 с.
 3. Фабрика-Процька О.Р. Автентичне виконавство Гуцульщини: методичні вказівки для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво”. Івано-Франківськ, 2018. 40 с.
 4. Фабрика-Процька О.Р. Народна музична творчість етнографічних груп Західної України:  методичні вказівки для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво”. Івано-Франківськ, 2018. 44 с.
 5. Фабрика-Процька О.Р. Теорія і практика народно-інструментального виконавства: регіональна специфіка: методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво”. Івано-Франківськ, 2018. 26 с.
 6.  Фабрика-Процька О.Р. Музичний фольклор народів світу: методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво”. Івано-Франківськ, 2018. 106 с.
 7. Фабрика-Процька О.Р. Методика опанування фахової науково-методичної літератури:методичні вказівки з самостійної роботи для студентів  денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво”. Івано-Франківськ, 2018. 62 с.
 8. Фабрика-Процька О.Р. Педагогічно-виконавська практика: методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво”. Івано-Франківськ, 2018. 24 с.
 9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕТАЦІЇ з наук-педаг практ (Фабрика-Процька) 14.10.2023
 10. Фабрика-Процька О.Р. Музичний фольклор народів світу: методичні
  рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  спеціальності 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і
  мистецтво» Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського
  національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ,
  2023. 100 с. (електронний варіант)
 11. Фабрика-Процька О.Р. Методика опанування фахової науково-
  методичної літератури: методичні рекомендації для здобувачів другого
  (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне
  мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Навчально-наукового
  Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені
  Василя Стефаника, Івано-Франківськ,, 2023. 67 с. (електронний варіант)
 12. Фабрика-Процька О.Р. Методичні рекомендації щодо організації та
  проведення науково-педагогічної практики у Навчально-науковому
  Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені
  Василя Стефаника здобувачів другого (магістерського) рівня вищої
  освіти першого року навчання спеціальності 025 «Музичне мистецтво».
  Івано-Франківськ, 2023. 18 c. (електронний варіант)
 13. Дутчак В. Г. , Фабрика-Процька О. Р. Науково-дослідна практика:
  методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня
  вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02
  «Культура і мистецтво» Навчально-наукового Інституту мистецтв
  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
  Івано-Франківськ, 2023. 21 c. (електронний варіант)

Монографія:

 1. Пісенна культура лемків України (ХХ-ХХІ ст.) : монографія / Ольга Фабрика-Процька. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2013. — 328 с. + 16 с. кол. вкл.
 2. Фабрика-Процька О.Р. Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону: традиція, трансформація, ідентифікація. Монографія; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т імені В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2020. 496 с., 24 іл. ISBN 978-617-7468-7-6

 

Романюк Л.Б.

Навчально-методичні публікації

 1. Романюк. Л. Б. Толошняк Н. А. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво» стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк, Н. А. Толошняк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  76 с.
 2. Романюк Л. Б. Історія української музики. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» («Музична педагогіка і виховання») стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  153 с.
 3. Романюк Л. Б. Методична розробка тестів з навчальної дисципліни «Історія української музики» для студентів за напрямом підготовки 6.020204  «Музичне мистецтво» денної та заочної форми навчання. // Л. Б. Романюк – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2013. – 65 с.
 4. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з фахової дисципліни «Історія української музики» (для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; уклад. : Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ: 2017. – 65 с.

 

Палійчук І.С.

Навчально-методичні публікації

 1. Палійчук І. С. Український концерт для мідних духових інструментів другої половини XX століття: теорія та історій жанру : навч. посіб. для студ. вищих муз. навч. закл. Донецьк: ЛАНДОН–ХХІ, 2013. 180 с.
 2. Палійчук І. С. Практикум з курсу «Теорія музики» : навчально-методичний посібник для студентів першого курсу напрямом підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво. – Івано-Франківськ, 2013. 70  с.
 3. Палійчук І. С. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія західноєвропейської музики» для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Оркестрові інструменти». Івано-Франківськ, 2013. 50 с.
 4. ПалійчукІ.С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Історії світової музики» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 78 с.
 5. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Аналіз музичних творів» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 30 с.
 6. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Гармонія» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 38 с.
 7. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Музична критика» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 35 с.
 8. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Теорія музики» для студентів першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) напряму підготовки 01 Освіта / Педагогіка. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 54 с.