РОМАНЮК ЛЕСЯ БОГДАНІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформація

РОМАНЮК (НИЧАЙ) ЛЕСЯ БОГДАНІВНА

Музикознавець, викладач музично-теоретичних дисциплін.

Закінчила теоретичний (клас Кравців О.С.) та фортепіанний відділи (клас Заслуженого діяча мистецтв Купновицької О.Г.) Івано-Франківського державного музичного училища імені Д. Січинського (диплом з відзнакою, 1995 р.), музичний факультет Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (диплом магістра з відзнакою, 2000 р.), аспірантуру Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (2004 р.) за спеціальністю 17.00.01 – «Теорія та історія культури». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Музичне життя Станіславова другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.» (Львівська національна музична академія імені М. Лисенка, 2008 р.). Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Толошняк Н.А. Отримала Вчене звання доцента кафедри музикознавства та акордеонного мистецтва (2013 р.).

Педагогічну діяльність розпочала з 1994 р., як викладач музично-теоретичних дисциплін і фортепіано та концертмейстер ДМШ № 1 імені М. Лисенка м. Івано-Франківська.

З 2000 р. – викладач музично-теоретичних дисциплін кафедри музикознавства, концертмейстер кафедри співів і диригування та інструментального мистецтва музичного факультету Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Із 2008 р. – доцент кафедри музикознавства та методики музичного виховання; з 2016 р. – доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва.

Читає лекційні курси: «Історія української музики», «Історія світової музики», «Історія суміжних видів мистецтв», «Історія і теорія музичних стилів та жанрів» для аспірантів 2-го року навчання за спеціальністю 034 Культурологія, веде практичні заняття з вищевказаних курсів, а також із курсів  «Поліфонії» та «Сольфеджіо».

Є автором 30 наукових публікацій з питань історичного музикознавства. Серед яких: монографії (у співавторстві з Черепанином М. В.) «Музичне і театральне життя Станиславова (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)» (2016 р.), співавтор колективної монографії «Музична україністика : європейський контекст» (2015 р.), а також навчально-методичних посібників з «Історії української музики» (2013 р.), «Поліфонії» (2012 р.), Методичної розробки тестів з навчальної дисципліни «Історія української музики» (2013 р.), Методичних рекомендацій до практичних занять та самостійної роботи з фахової дисципліни «Історія української музики» (2018).

Здійснює наукове керівництво бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. Як концертмейстер є лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів виконавського мистецтва, учасником міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

У 2017 році пройшла стажування на кафедрі філософії мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (у період з 2 жовтня по 2 листопада 2017 року). Науковий консультант –  завідувач кафедри філософії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор Козаренко Олександр Володимирович.

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національного мистецтва, виховання студентської молоді, високий професіоналізм та з нагоди 10-ї річниці з часу заснування Інституту мистецтв у 2011 р. нагороджена Грамотою ректорату Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Основні публікації

Основні публікації:

 Монографії.

 1. Романюк Л. Черепанин М. Музичне і театральне життя Станиславова (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / Романюк Л. Б., Черепанини М. В. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2016. – 508 с.
 2. Музична україністика : європейський контекст : колективна монографія / [ ред. упоряд. Л. Опарик] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», Ін-т мистецтв, каф. Музикознав. Та метод. Муз. Вихов. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. – 304 с.
 3. «Окрилена хоровою піснею». Ольга Ничай: диригент, педагог,
  музично-громадський діяч (до 80-річчя від дня народження
  Заслуженого працівника культури України, професора Ольги Ничай та
  20-річчя заснування Навчально-наукового інституту мистецтв) :
  науково-популярні нариси / за редакцією доктора мистецтвознавства,
  професора Г. Карась, кандидата мистецтвознавства, доцента Л.
  Романюк. Івано-Франківськ : Фоліант, 2021, 442 с. : фото.ISBN 978-617-7970-56-8

Розділи монографій

 1.  Romaniuk L. B. Features of the music-educational life of the WesternUkrainian lands (on the example of Stanislaviv of the end of the XIX – the
  first third of the XX centuries). Modern culture studies and art history: an
  experience of Ukraine and EU : сollective monograph. Riga : Izdevniecība
  “Baltija Publishing”, 2020. p. 399-417.
  DOI https:doi.org/10.30525/978-9934-588-72-3.23
  ISBN 978-9934-588-72-3
 2. Романюк Л. Б. Діяльність товариств у контексті розвитку хорової
  культури Західної України другої половини ХІХ – першої половини
  ХХ століть. Влоцлавек, 2021. Synergetic paradigm of Ukrainian choral
  culture: collective monograph / reviewers: Karas H. V., Dutchak V. H.,
  Serhaniuk L. I.. Romaniuk L. B., Miziołek J. Wloclawek, Poland: Riga,
  Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. С. 125–150.ISBN 978-9934-26-035-3
 3. Романюк Л.Б. Музично-мистецькі товариства – як каталізатори
  розвитку хорової культури Західної України другої половини ХІХ –
  першої половини ХХ ст. (до 125-річчя від заснування товариства
  «Станиславівський Боян»). : колективна монографія. Львів. 2021,
  С.132–143.DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-035-3-6
 4. Романюк Л.Б. Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у
  контексті розвитку театрального мистецтва. “Moderní aspekty vědy”
  (“Cучасні аспекти науки»), випуск ХІХ. Чеська республіка. 2022. С.
  234—247.http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-19.pdf

Статті.

 1. Ничай Л.Б.  Діяльність Вищого музичного інституту ім. Лисенка у Станіславові (У співавторстві з Н.Толошняк) // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2000 . – Вип. ІІ. – С.21-37.
 2. Ничай Л.Б. Консерваторія ім. С.Монюшка в Станіславові // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – Вип. ІІІ. – С.151-161.
 3. Ничай Л.Б. Діяльність українського музично-драматичного театру імені Івана Тобілевича у Станіславові: становлення, репертуар, музика в синтезі мистецтв // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. – №1(10). –  Тернопіль-Київ: ТДПУ імені В.Гнатюка, НМАУ імені П.І.Чайковського, 2003. – С.51-60.
 4. Романюк-Ничай Л.Б. Діяльність польського Музичного Товариства ім. С. Монюшка у Станіславові в контексті музичної культури Галичини кінця ХІХ –  першої третини ХХ століття // Теоретичні та практичні питання культурології. –  Мелітополь: ТОВ „Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні”, 2004. – Вип. ІV. – С.32-42.
 5. Романюк-Ничай Л.Б. Діяльність польського товариства „Театр імені Олександра Фредра у Станіславові” у дзеркалі музично-драматичної культури Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського, 2004. – Вип. 5. – С.88-95.
 6. Романюк Л.Б.  Музично-хорове товариство „Станіславівський Боян”: етапи становлення та розвитку (до 110 річниці з дня заснування) // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. – № 2 (17) – Тернопіль – Київ: ТДПУ імені В.Гнатюка, НМАУ імені П.І.Чайковського, 2006. – С.60-67.
 7. Романюк Л.Б. Музично-драматичне товариство імені А.Гольдфадена в контексті культурно-мистецького життя Станіславова першої половини ХХ ст. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Наука: Теорія і практика – 2006»/ Музика і життя. –  Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Том 8. – С.101-103.

Після захисту дисертації:

 1. Романюк Л.Б. Культурно-мистецька практика товариства «Просвіта» та її роль у розвитку музичного життя Станіславова кінця ХІХ – першої третини ХХ століття // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки. – Рівне: Рівенський державний гуманітарний університет, 2008. – Вип.13.– С.57-65.
 2. Романюк Л.Б. Єврейське музично-драматичне товариство ім. А.Гольдфадена в поліетнічному середовищі Станіславова першої третини ХХ століття // Теоретичні та практичні питання культурології. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет, НМАУ імені П.І.Чайковського, 2008. – Вип. ХХV, Частина ІІІ. – С.95-101.
 3. Романюк Л.Б. Специфіка музичної освіти і виховання у початкових і середніх навчальних закладах Станіславова другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2009 . – Вип. 15-16. – С.217-223.
 4. Романюк Л.Б. Освітньо-виховні традиції українського педагогічного товариства «Рідна школа» у сфері музичного мистецтва на теренах Станіславова першої третини ХХ століття // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та НМАУ ім. П.Чайковського. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012.- Вип. Х. – С. 20- 34;
 5. Романюк Л.Б. Діяльність польських музично-драматичних товариств Станіславова на зламі ХІХ і ХХ століть. // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. – № 1 – Тернопіль –ТДПУ імені В.Гнатюка, 2012. – С. 27-34.
 6. Романюк Л.Б. Діяльність польських музично-драматичних товариств Станіславова на зламі ХІХ і ХХ століть. // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. – № 1 – Тернопіль –ТДПУ імені В.Гнатюка, 2013. – С. 27-34.
 7. Романюк Л.Б. Динаміка розвитку жанру фортепіанного етюду в західноєвропейській музичній культурі. // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації» (м. Київ, 25-26 січня 2013 р.). – Київ. : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта», 2013. – С. 122-125.
 8. Романюк Л.Б. Синкретизм фольклору і джазу в музичному мистецтві України кінця ХХ – початку ХХІ ст.// Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції 16-18 березня 2015 року. – Київ. : «ТК Меганом», 2016. – С. 2015.
 9. Романюк Л. Динаміка розвитку музично-мистецького життя Станіславова в контексті історико-політичних процесів другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. // Stanislawow i ziemia Stanislawowska w II Rzeczypoapolitej. Wojskowosc – bezpieczenstwo – spoleczenstwo – kultura. – Warszawa – Stanislawow. : Centrum Kultury polskiej i dialogu europejskiego w Ivano-Frankiwsku, 2016. – С. 179-186.
 10. Романюк Л. Психологічні аспекти виховання виховання творчої індивідуальності імпровізатора-початківця. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку науки а освіти: теорія і практика. – Одеса. : «ТК Меганом», 2016. – С. 73-82.
 11. Романюк Л. Особливості виховання виконавців-імпровізаторів різних шкіл та систем навчання. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку». – Одеса. : «ТК Меганом», 2016. – С. 72-78.
 12. Романюк Л. Діяльність піаніста-концертмейстера в культурно-мистецькому просторі сучасності. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціум. Наука. Культура» (м. Київ, 26-28 січня 2017 року). – Київ. : «ТК Меганом», 2017. – С.68-77.
 13. Романюк Л. Імпровізація як різновид творчої діяльності в системі початкової музичної освіти. // Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції «Соціум. Наука. Культура» (м. Київ, 26-28 січня 2017 року). – Київ. : «ТК Меганом», 2017. – С.77-85.
 14. Романюк Л. Сенич Х.В. Мііжпредметні зв’язки на уроках музично—теоретичного циклу. // Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної науки в умовах глобалізації (м. Київ, 17-19 січня 2017 року). – Київ. : «ТК Меганом», 2017. – С.83-91.
 15. Романюк Л.Б. Панорама мистецько-освітнього життя Станиславова в контексті культури Прикарпаття (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). // Науковий збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя)». – Івано-Франківськ. : Видавництво «Ярина», підприємець Майданчук І.І., 2017. – С.232-242.
 16. Романюк Л.Б. Маришко Н.П. Становлення та розвиток української фортепіанної музики ХІХ – першої третини ХХ ст. // Матеріали ХІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія і взаємовплив», 2017 р.
 17. Романюк Л.Б. Добровольська Е.В. Фортепіанна творчість композиторів Закарпаття в контексті полі етнічного культурно-мистецького середовища регіону. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». №2 (24). – Киїів, 2017. – С. 34-39.
 18. Романюк Л.Б. Музично-театральне життя єврейської громади міста Станиславова першої третини ХХ ст. // . // Stanislawow i ziemia Stanislawowska w II Rzeczypoapolitej. Wojskowosc – bezpieczenstwo – spoleczenstwo – kultura. – Warszawa – Stanislawow. : Centrum Kultury polskiej i dialogu europejskiego w Ivano-Frankiwsku, 2017. – С. 179-186.
 19. Романюк Л.Б. Проникнення фольклористичних тенденцій у жанр фортепіанної фантазії в творчості композиторів Т. Безуглого, П. Сокальського, Д. Січинського, А. Єдлічки. // Матеріали ХІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія і взаємовплив», 2017 р.
 20. Романюк Л.Б. Музичн-театральне життя Станиславова другої половини ХІХ-першої половини ХХ століття у світлі регіональних культурологічних досліджень України: історіографічний аспект. // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2017. – Вип. 36-16. – С. 39-48.

Статті у Scopus@WoS:

 1. Hanna Karas. Lesia Romaniuk. Iryna Novosiadla. Liudmyla Obukh. Zhanna
  Zvarychuk. Introduction of innovative technologies in the study of music
  disciplines in higher educational institutions of Ukraine. Web of Science.
  RPGE– Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n.
  esp. 3, p. 1618-1634, set. 2021. e-ISSN: 1519-9029
  DOI: https://doi.org/10.22633/rpge.v25iesp.3.15585 Посилання на журнал
  https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/issue/view/837 Посилання на статтю
  https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/view/15585/11450
 2. Sidorova , I., Smolina , O., Khomiakova , O., Andriichuk , P., & Romaniuk , L.
  (2022). Introduction of the latest teaching practices and development of the
  educational process in the field of culture and art: the experience of EU
  countries. Revista Eduweb, 16(2), 70–81.
  https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.02.4

Статті у фахових журналах категорії Б:

1. Романюк Л. Б. Товариський рух як дієвий чинник культурно-
мистецької комунікації у поліетнічному середовищі міста (на
прикладі Станиславова др. пол. ХІХ – першої третини ХХ ст.).
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку.
Культурологія. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 31. С. 15–22.

ISSN 2518-1890
2. Романюк Л. Б. Культурно-мистецька та освітньо-виховна діяльність
української державної чоловічої гімназії Станиславова. Актуальні
питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць
молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 28. С. 193-198.

ISSN 2308-4855 (Print) ISSN 2308-4863 (Online)
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/28.208914
3. Романюк Л. Б. Мистецька діяльність Адама Дідура в контексті
світової та вітчизняної музичної культури. Українська культура:
минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. Рівне: РДГУ, 2020.
Вип. 35. С.44-50.

DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.v35i0.359

4. Романюк Л. Б. Фортепіанна творчість композиторів Закарпаття як
віддзеркалення багатонаціонального культурно-мистецького простору
регіону. «Музичне мистецтво і культура». Випуск 30. книга 2. Одеса.
С. 91-103.

DOI htpps:// doi.org/10.31723/2524-0447-2020-30-2-7.
5. Романюк Л. Б. Діяльність першої української музичної школи у
Станиславові в контексті розвитку фахової освіти у Галичині.
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку.
Культурологія. Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 34. С. 155-161.

DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.v34i34.335
6. Романюк Л.Б. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження
міжетнічної комунікації у сфері культури і мистецтва. Альманах Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв». Київ. 2022. С. 70-75.
УДК 323.1:316.3:316.42+378+371+134:62: 81’243+001.8:316.77
DOI 10.32461/2226-0285.1.2022.262571.

Авторські свідоцтва:
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. № 106926. Дата реєстрації 2 серпня 2021 р.
Науковий твір «Поліфонія». Навчально-методичний посібник для студентів
спеціальності 6.020.204 «Музичне мистецтво» стаціонарної форми навчання».
Автори: Романюк Л. Б., Толошняк Н.А.
2. № 101290. Дата реєстрації 17 грудня 2020 р.
Монографія «Музичне і театральне життя Станиславова (друга половина ХІХ –
перша половина ХХ ст.»)
Автори: Романюк Л. Б., Черепанин М.В.
3. № 101298. Дата реєстрації 17 грудні 2020 р.
Навчально-методичний посібник «Історія української музики».
Автор: Романюк Л.Б.
4. № 104846. Дата реєстрації 26 травня 2021 р.
Науковий твір «Методична розробка тестів з навчальної дисципліни «Історія
українскої музики» для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне
мистецтво» денної та заочної форми навчання»

Автор: Романюк Л.Б.
5. № 104530. Дата реєстрації 12 травня 2021 р.
Науковий твір «Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної
роботи з фахової дисципліни «Історія української музики» (для студентів
денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»)»
Автор: Романюк Л.Б.
6. № 112618. Дата реєстрації 8.04.2022 р.
Науковий твір «Окрилена хоровою піснею». Ольга Ничай: педагог, диригент,
музично-громадський діяч.
Автори: Карась Г.В., Романюк Л.Б.

Методички, посібники
Романюк Л.Б. Історія української музики: навчально-методичний посібник для
студентів напряму підготовки 025 Музичне мистецтво. Івано-Франківськ :
підприємець Голіней, 2023. 150 с.

Публікації у міжнародних наукових виданнях:
1. Романюк Л. Театральне мистецтво Станиславова як простір міжетнічної
взаємодії. W imię wolności. Stanisławów i Ziemia Staniławówska jako obszar wsp
ołpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski –
Petlura.Tom II. Polityka – Gospodarka –
Kultura / red. naukowa Adam Adrian Ostanek. Warszawa – Iwano-
Frankiwsk, 2020. С. 221–235.
https://shw.uph.edu.pl/publikacje-shw/2020
ISBN: 978-83-7938-313-9, 978-83-7938-315-3
2. Романюк Л. Б. Освітня діяльність Консерваторії ім. Станіслава Монюшка
у Станиславові в контексті полінаціонального культурно-мистецького
середовища Галичини. „Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w
kontekście stosunków polsko ukraińskich”, t.17, pod red. naukową Grzegorza
Oliwy, Kingi Fink i Teresy Mazepy, Rzeszów 2021. С. 150—164.
ISBN: ISBN 978-83-7996-952-4
ISSN: 1899-2080

Матеріали конференцій, збірники праць:
1. Романюк Л. Б. Діяльність станиславівського товариства «Просвіта» у сфері
музично-драматичного мистецтва. Матеріали І Міжнародної науково-
практичної конференції «У діалозі з музикою». Ужгород, 2020. С. 80–83.
2. Романюк Л. Б. Денис Січинський – постать митця на тлі історичної доби (до
155-річчя від дня народження). Україна. Європа. Світ. Історія та імена в
культурно-мистецьких рефлексіях. Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського. Тези доповідей четвертої міжнародної науково-
практичної конференції. Київ, 2020. С. 166-172.
3. Романюк Л. Б. Культурно-мистецьке середовище Станиславова другої
половини ХІХ – першої половини ХХ століття як простір міжетнічної
комунікації. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії
розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Харків, ХДАК,
2020. С. 37–39.
4. Романюк Л. Б. Музична культура Закарпаття: етапи розвитку в контексті
поліетнічного життя регіону. Актуальні філософські, політологічні та
культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному і
глобалізованому світі. Київ, 2020 : видавничий дім «Гельветика». С. 71-75.
5. Романюк Л. Б. Роль різноетнічних товариств у розвитку хорового мистецтва
Західної України другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть.
Internatinal scientific and practical conferens “Cultural studies and art criticism:
things in common and development prospects. Venice, 2020. С. 59-63.
6. Романюк Л. Б. До питання нотовидавничої справи у Західній Україні кінця
ХІХ – початку ХХ ст. Розвиток суспільних наук в сучасних умовах: теорія,
методологія, практика. Метеріали Міжнародної науково-практичної
конференції. Київ, 2021 : видавничий дім «Гельветика». С. 96-101.
7. Романюк Л. Б. Музичні товариства широкого профілю діяльності у контексті
формування хорової культури Галичини. Theoretical and practical scientific
achievements research and results of their implamentation. 1 international
scientific and theoretical conference. Pisa. Italian republic. 2021. С. 88-91.
8. Romaniuk L. B. The Polish-Ukrainian theatrical discourse of the 19th – early 20th
centuries: the problem of studying interethnic interaction in Galicia. Innovation in
science: clobal trends and regional aspect. Proceeding of the International
scientific conference Рига. Латвія. 2021. С. 226-230.
9. Романюк Л. Б. Музично-освітні тенденції у Західній Україні на зламі ХІХ –
ХХ століть. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі
ХХІ століття. Метеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції.
Мукачево, 2021. С.156-159.

10. Романюк Л.Б. Діяльність польських товариств у контексті розвитку хорової
культури Західної України другої половини ХІХ – першої третини ХХ
століття. Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика.
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції Київ, 2021.
С. 49-51.
11. Романюк Л.Б. Польсько-українські театральні зв’язки у Галичині (другої
половини ХІХ – початку ХХ століття) в світлі вітчизняних наукових
досліджень Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Івано-
Франківськ, 2021. С. 81-84.
12. Романюк Л.Б. Єврейські культурно-мистецькі товариства Галичини першої
третини ХХ століття. І international scientific and practical conference
«Grundlagen der modernen wissenschaftlichen forschung». Цюріх, Швейцарія,
2021.С. 295-297.
13. Романюк Л.Б. Жіночий товариський рух на Західній Україні до 1939 року в
дзеркалі періодичних видань. Матеріали Міжнародної наукової конференції
«Взаємодія культури, науки і мистецтва в питаннях розвитку моральності
сучасного європейського суспільства». м. Рига, Латвійська Республіка, 2021.
С. 14-17.
DOIhttps://doi.org/10.30525/978-9934-26-178-7-3
14. Романюк Л.Б. Міжкультурна комунікація у світовій та вітчизняній науці: до
проблеми дослідження. Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції «Science as a basis for the development of modern countries».
Inštitút odborného rozvoja (Slovensko) Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din
Arad (România) Centrul Universitar Nord din Baia Mare (România) Association
of International Educational аnd Scientific Cooperation (Ukraine). Bratislava,
Slovakia. 2022. С.124-127.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/42960/1/ON%20THE%20PROB
LEM.pdf
15. Романюк Л.Б. Німецьке шкільництво у контексті поліетнічного середовища
регіону. Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика.
Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2022.
С.12-16.
ISBN 978-617-552-075-8
16. Романюк Л.Б. Сторінками мистецької діяльності польського театру імені
Александра Фредра: до 130-ої річниці заснування. Евріка.2022. С. 194-195.
17. Романюк Л.Б. Сторінками галицького театрального життя кінця ХІХ-ХХ
століть. Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика.
Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем

філософії, культурології, психології, педагогіки та історії]. Випуск 44.
Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2022. С.18-21.
УДК 159.9+1+37+93](063) ББК 88я431+87я431+74я431+63я431 ISBN
18. Романюк Л.Б. Новітні підходи у сфері музично-теоретичної освіти України
в контексті європейської інтеграції. Збірник тез. Румунія. 2022. С. 132-139.
19. Романюк Л.Б. Діяльність жіночих товариств на сторінках галицької
періодики кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. Сучасні аспекти модернізації
науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XX Міжнародної
науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка.
м. Бухарест (Румунія): ГО «ВАДНД». 2022 р. С. 132-139.
20. Романюк Л.Б. Українсько-чеські взаємини у сфері музичної культури на
теренах Галичини. Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні
трансформації ресурсів і послуг: матеріали Міжнародної наукової
конференції. Київ, 2022. С. 398-401.
ISBN 978-966-02-9673-2(електрон.)
21. Романюк Л.Б. Музична культура Галичини міжвоєнного періоду: до
проблеми професіоналізації. Матеріали Міжнародної наукової конференції
«Вплив культури й мистецтва на ціннісні орієнтири цивілізації в умовах
воєнного та післявоєнного часу». Рига, Латвія. 2022. С. 23-27.
DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-237-1-5

Членкиня міжнародної наукової організації «Центр українсько-європейського
наукового співробітництва».

Міжнародне стажування. Північний університетський центр. Факультет
Гуманітарних наук. Introduction of the latest teaching practices and development of
the educational process in the field of culture and art : the experience of EU
countries. Румунія, м. Бая-Маре (з 4 квітня – 13 травня 2022 р.)

 

Діяльність

Навчально-методичні праці.

 1. Романюк. Л. Б. Толошняк Н. А. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво» стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк, Н. А. Толошняк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  76 с.
 2. Романюк Л. Б. Історія української музики. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» («Музична педагогіка і виховання») стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  153 с.
 3. Романюк Л. Б. Методична розробка тестів з навчальної дисципліни «Історія української музики» для студентів за напрямом підготовки 6.020204  «Музичне мистецтво» денної та заочної форми навчання. // Л. Б. Романюк – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2013. – 65 с.
 4. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з фахової дисципліни «Історія української музики» (для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; уклад. : Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ: 2017. – 65 с.

Телерадіопередача на ТРК «Вежа» «Кава брейк» з Мартою Франкевич.

 

Контакти

leromanyk@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника