ГУЛЯНИЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформація

Цимбаліст-виконавець, педагог. Закінчив Івано-Франківське музичне училище ім. Д. Січинського (2000, клас В. Ровенка), Львівську державну музичну академію ім. М. В. Лисенка (2005, клас професора Т. Барана), аспірантуру Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (2009). Кандидат мистецтвознавства (2011). Тема дисертаційного дослідження : «Творчість Богдана Котюка в контексті музичної практики України кінця XX – початку XXI ст.», науковий керівник – народний артист України, кандидат мистецтвознавства Т. Баран). Концертував як соліст, так і в складі квартету цимбалістів Львівської музичної академії, з різними фольклорними колективами в Україні (Київ, Івано-Франківськ, Львів тощо), Польщі (Краків, Ополе). Член Світової асоціації цимбалістів (2001). З 2005 р. – концертмейстер оркестру народних інструментів Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, викладач класу цимбалів  кафедри народних інструментів і музичного фольклору (2007). Автор наукових статей, монографії, упорядник репертуарного збірника.

Основні публікації

 • Гулянич Ю.М. Дуальність композиторської взаємодії з пластом музики нефіксованої традиції (із творчого доробку Богдана Котюка) / Ю.М.Гулянич // Студії мистецтвознавчі. – К., 2006. – Число 2 (14): Театр. Музика. Кіно. – С. 18-22.
 • Гулянич Ю. Естетика фольклоризму творчості композитора Богдана Котюка / Ю.М.Гулянич // Нар. Творчість та етнографія. – К., 2007. № 5. – С. 27-31.
 • Гулянич Ю. Полістилістичні констеляції у творчості Богдана Котюка через призму дослідження інструментального етнофольклоризму / Ю.М.Гулянич // Науковий вісник. Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – К., 2007. – Вип. 69: Виконавське музикознавство Книга тринадцята. – С. 41-58.
 • Гулянич Ю. Тенденції творення мистецьких ідеалів у світлі проблеми фіксації звукового поля / Ю.М.Гулянич //  Столична кафедра народних інструментів як методологічний центр жанру. – Матеріали конференції – К., НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. – С. 120-126.
 • Гулянич Ю. Становлення і розвиток Львівської цимбальної школи / Ю.М.Гулянич // Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 57-61.
 • Гулянич Ю. Композитор Богдан Котюк. Грані творчої особистості / Ю.М.Гулянич // За наук. ред. Т. М. Барана. – Львів: Афіша, 2008. – 159 с.
 • Гулянич Ю. Коментар. / Ю.М.Гулянич // Богдан Котюк. Two “Domeniko-sonate in D & in C” for 2 cimbalom. – Львів: Афіша, 2007. – С. 16-41.
 • Гулянич Ю. Тенденції формування композиторської стилістики Богдана Котюка / Ю.М.Гулянич //  Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. –  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. – С. 120-123.
 • Гулянич Ю. Авторський концерт Богдана Котюка / Ю.М.Гулянич //  Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень. – Збірка накових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції. – К.: НАІРІ, 2013. – С. 32-34.
 • Гулянич Ю. Стилістика творчості та особливості музичного висловлювання композитора Богдана Котюка / Ю. М. Гулянич // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2012–2013. – Вип. 26–27.– С. 177-181.
 • Гулянич Ю. Богдан Котюк: наукові досідження та публіцистика / Ю. М. Гулянич // Українська культура: минуле, сучасне шляхи розвитку: зб. наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. Т. 2 /  упоряд. В. Г. Виткалов. – Рівне: РГДУ, 2014. – С. 175-179.
 • Гулянич Ю.М. Спеціальний музичний інструмент «цимбали». Методичні рекомендації для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації напряму підготовки «Музичне мистецтво» (спеціалізації «Народні інструменти»). – Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. – 32 с.
 • Гулянич Ю.М. Інструментознавство. Методичні рекомендації для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації напряму підготовки «Музичне мистецтво». – Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. – 40 с.
 • Гулянич Ю.М. Додатковий музичний інструмент (цимбали). Методичні рекомендації для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації напряму підготовки «Музичне мистецтво» (спеціалізації «Народні інструменти»). – Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. – 32 с.
 • Гулянич Ю. М. Проблема фіксації музичного матеріалу в контексті сучасного інформаційного середовища на прикладі композиторської творчості Богдана Котюка / Ю. М. Гулянич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. – Тернопіль: Вид.-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – № 3. – С. 127–132.
 • Гулянич Ю.М. Богдан Котюк: наукові досідження та публіцистика. Українська культура: минуле, сучасне шляхи розвитку: зб. наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. Т. 2 / упоряд. В. Г. Виткалов. – Рівне: РГДУ, 2014. – С. 175–
 • Гулянич Ю.М. Особливості стилістики “DOMENICO- SONATE” Богдана Котюка. Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2014. – Вип. 28-29. Ч. 2.: Мистецтвознавство. С. 51-55.
 • Гулянич Ю. М. Композиторська взаємодія з пластом музики нефіксованої традиції на прикладі Богдана Котюка / Ю. М. Гулянич // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – 2015. – Вип. 30-31. Ч. 2 – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2015. – С. 20–24.
 • Гулянич Ю. М. Цимбали у композиторській творчості Богдана Котюка / Ю.М.Гулянич // Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність: зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв; редактор-упорядник Л.І.Горіна. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 37–42.
 • Гулянич Ю., Домброва Г. Віуела як прототип гітари і самодостатній концертний музичний інструмент. Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. Вип. 38-39: Мистецтвознавство. С. 32-39.
 • Гулянич Ю., Рибчак В. Рапсодійність у музиці для цимбалів. Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. Вип. 38-39: Мистецтвознавство. С. 57-62.
 • Гулянич Ю., Сливка О. Тарас Баран: музикант, педагог-науковець і майстер-винахідник. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 44. Том 3. С. 37–43.
 • Гулянич Ю. Композитор Богдан Котюк: від неофольклоризму до академізму. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 47. Том 1. С. 89–94.
 • Гулянич Ю. Академізація народного інструменталізму у творчості Б. Котюка. Науковий журнал «Fine Art and Culture Studies» Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 1. С. 43–48.

Діяльність

Учасник оркестру народних інструемнтів Інституту мистецтв.

Виступи з оркестром:

 1. Концерти до Шевченківських днів – 2 концерти;
 2. Концерт-іспит з диригування – виконання програм студентів (травень 2014р.) –    2 концерти;
 3. Виступ у с. Буковель (травень 2014р.).

2015

Учасник оркестру народних інструментів Інституту мистецтв.

Виступи з оркестром на концертах:

 1. до дня медика, концерт оркестру народних інструментів за участю студентів-диригентів в обласному онкологічному центрі (липень 2015);
 2. концерт по відзначенню ювіляра медика Бойчук І.М. (вересень 2015 р.).

2016

Учасник оркестру народних інструментів Інституту мистецтв.

 1. Концерт ансамблю с.Ямниця.
 2. Концерт ансамблю та оркестру смт. Отинія
 3. Концерт на сцені ПНУ ім. В.Стефаника (до дня у-ту)
 4. Концерт оркестру в ОДМЦ – державний іспит з диригування (бакалаври, спеціалісти)
 5. Концерт оркестру взалі ІМ – державний іспит з диригування (магістри)

2017

Студентів класу та як учасника оркестру народних інструментів Навчально-наукового інституту мистецтв:

 1. державний іспит-концерт 1 червня 2017;
 2. державний іспит-концерт з сольного співу студентів-дипломантів спеціальності “Музичне мистецтво. Вокал” вокального класу доцента Галини Стасько – 6 червня 2017 р.;
 3. державний іспит-концерт з оркестрового диригування студентів кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва – 9 червня 2017 р.;
 4. державний іспит-концерт з фаху та ансамблевого класу (заочна форма навчання) – 13 червня;
 5. державний іспит-концерт з фаху та ансамблевого класу (денна форма навчання) – 20 червня;
 6. концерт з нагоди 35-річчя Івано-Франківської ЗОШ №18 в актовому залі університету – 27 жовтня 2017 р.;
 7. день вступника в Навчально-науковому інституті мистецтв – 19 листопада 2017 р.;
 8. вечір пам’яті Володимира Поліщука – актова зала Навчально-наукового інституту мистецтв, 5 грудня 2017 р.;
 9. конкурс виконавців на народних інструментах «Візерунки Прикарпаття», м. Дрогобич 9 грудня 2017 р.;
 10. державний іспит з оркестрового диригування студентів-магістрантів кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва – грудень 2017 р.

2018

Студентів класу та як учасника оркестру народних інструментів Навчально-наукового інституту мистецтв:

 1. Х-й Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomuzic – 2018», 21-23 березня 2018 року, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (місто Луцьк) (диплом за участь);
 2. VІ-й Всеукраїнський фестиваль «День баяна та акордеона» (Прикарпатський обласний марафон баянно-акордеонної музики) 27 березня 2018 року (Фвано-Франківська обласна філармонія).
 3. державний іспит-концерт з оркестрового диригування студентів кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва – 13 червня 2018 р.;
 4. державний іспит-концерт з фаху та ансамблевого класу (заочна форма навчання) – червень 2018;
 5. державний іспит-концерт з фаху та ансамблевого класу (денна форма навчання) –червень 2018;
 6. В рамках профорієнтаційної роботи 6 листопада 2018 року відбувся концерт ансамблю народних інструментів у складі Ірини Соляник, Віталії Рибчак, Оксани Сливки, Романа Гродзінського, Володимира Сидорака, Олександра Теремка (керівник доц. Ю. Гулянич) та солістів – студентів кафедр музичної україністики та народно-інструментального мистецтва та виконавського мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв для учнів, викладачів та гостей Дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика (м. Рогатин Івано-Франківської обл.) (СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ КЛАСУ).
 7. день вступника в Навчально-науковому інституті мистецтв – 11 листопада 2018 р.;
 8. 22 листопада 2018 року ансамбль народних інструментів кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв продовжив профорієнтаційну роботу в Рожнятівській дитячій школі мистецтв (Івано-Франківська обл.) у незмінному складі (В. Рибчак, О. Сливка, О. Теремко, В. Сидорак, Р. Гродзінський, І. Соляник) під керівництвом доц. Юрія Гулянича (СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ КЛАСУ).
 9. 28 листопада 2018 року успішно відбувся черговий сольний концерт ансамблю народних інструментів Навчально-наукового Інституту мистецтв у Брошнів-Осадській дитячій школі мистецтв (СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ КЛАСУ).
 10. державний іспит з оркестрового диригування студентів-магістрантів кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва – 10 грудня 2018 р.

державний іспит-концерт з фаху та ансамблевого класу (денна форма навчання) – 13 грудня 2018 р.

 1. Х-й Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomuzic – 2018», 21-23 березня 2018 року, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (місто Луцьк) (диплом за участь);
 2. VІ-й Всеукраїнський фестиваль «День баяна та акордеона» (Прикарпатський обласний марафон баянно-акордеонної музики) 27 березня 2018 року (Фвано-Франківська обласна філармонія).
 3. державний іспит-концерт з оркестрового диригування студентів кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва – 13 червня 2018 р.;
 4. державний іспит-концерт з фаху та ансамблевого класу (заочна форма навчання) – червень 2018;
 5. державний іспит-концерт з фаху та ансамблевого класу (денна форма навчання) –червень 2018.

2018-2019 н.р.

 1. В рамках профорієнтаційної роботи 6 листопада 2018 року відбувся концерт ансамблю народних інструментів у складі Ірини Соляник, Віталії Рибчак, Оксани Сливки, Романа Гродзінського, Володимира Сидорака, Олександра Теремка (керівник доц. Ю. Гулянич) та солістів – студентів кафедр музичної україністики та народно-інструментального мистецтва та виконавського мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв для учнів, викладачів та гостей Дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика (м. Рогатин Івано-Франківської обл.).
 2. день вступника в Навчально-науковому інституті мистецтв – 11 листопада 2018 р.;
 3. 22 листопада 2018 року ансамбль народних інструментів кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв продовжив профорієнтаційну роботу в Рожнятівській дитячій школі мистецтв (Івано-Франківська обл.) у незмінному складі (В. Рибчак, О. Сливка, О. Теремко, В. Сидорак, Р. Гродзінський, І. Соляник) під керівництвом доц. Юрія Гулянича.
 4. 28 листопада 2018 року успішно відбувся черговий сольний концерт ансамблю народних інструментів Навчально-наукового Інституту мистецтв у Брошнів-Осадській дитячій школі мистецтв.
 5. державний іспит з оркестрового диригування студентів-магістрантів кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва – 10 грудня 2018 р.
 6. державний іспит-концерт з фаху та ансамблевого класу (денна форма навчання) – 13 грудня 2018 р.

Лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів:

 1. Диплом лауреата І – СТУПЕНЯ IV Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу виконавців на народних інструментах «Мереживо» пам’яті заслуженого діяча мистецтв України Олександра Степанова, м. Рівне 2019 р. – студ. Оксана Сливка
 2. Диплом лауреата І – СТУПЕНЯ IV Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу виконавців на народних інструментах «Мереживо» пам’яті заслуженого діяча мистецтв України Олександра Степанова, м. Рівне 2019 р. – студ. Віталія Рибчак
 3. Диплом лауреата ІІІ – Ступеня Арт-Домінанта VIII Міжнародного конкурсу на народних інструментах, м. Харків 2020 р. – студ. Оксана Сливка
 4. Диплом дипломанта Арт-Домінанта VIII Міжнародного конкурсу на народних інструментах, м. Харків 2020 р. – студ. Віталія Рибчак
 5. Диплом лауреата І-го ступеня Міжнародного фестивалю-конкурсу «GRANDFEST», м. Київ 2020 р. – студ. Віталія Рибчак
 6. Диплом лауреата ІІІ-ПРЕМІЇ I Всеукраїнського конкурсу цимбалістів імені Олени Костенко, м. Харків 2022 р. – маг. Оксана Сливка
 7. Дроняк Іван – Диплом Лауреата І-го ступеня 13-го онлайн 2-х турового МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ «УКРАЇНА ЄДНАЄ СВІТ» ;
 8. Служаєв Віталій – Диплом Лауреата І-го ступеня 14-го онлайн 2-х турового МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ «УКРАЇНА ЄДНАЄ СВІТ».
 9. Диплом ІІІ ступеня ХІІ Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» (концертмейстер) – 3-6 травня 2019, Дрогобич.
 10. DIPLOMA PRIZE: GRAND PRIX «MARATHON DER TALENTE» ÖSTERREICH, WIEN 23.11-26.11.2023 (Австрія);
 11. DIPLOM LAUREAT:1 «MIKULASSKE HVEZDY» 05.12-10.12.2023 v Praze (Чехія);
 12. DIPLOMA LAUREATЕ I.PRIXE «FORMULA FEST 2024» ROMANIA, BUCURESTI 25.01-01.02.2024 (Румунія);
 13. DIPLOMA LAUREATЕ I.PRIXE «BALTIK FEST» 04.02-08.02.2024 (Латвія).
 14. Стовп’юк Андрій у складі гурту «ЗАРАL» фіналіст шоу «Україна має талант» (2021р.)

Контакти

E-mail: yurii.hulianych@pnu.edu.ua

Тел: 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника