Вітаємо гаранта ОПП другого (магістерського) рівня за спеціальністю 025 Музичне мистецтво доцента ПАЛІЙЧУК ІРИНУ СТЕПАНІВНУ та всіх членів кафедри з успішним проходженням акредитації! Бажаємо успіхів всім викладачам і магістрантам, які працюють і навчаються в рамках акредитованої магістерської освітньо-професійної програми!