КНЯЗЄВ ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформація

Баяніст-виконавець, педагог, науковець. Закінчив Ужгородське музичне училище (1994 р., клас С. Хвасти), музичний факультет Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника (1999 р., клас доцента Ю. Фейди), магістратуру (1999 р.), аспірантуру Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника (2003 р.). Лауреат І премії всеукраїнських конкурсів баяністів – 1994 р., (м. Мелітополь) та 1996 р., (м. Івано-Франківськ.) Кандидат мистецтвознавства (2005). Тема  дисертаційного дослідження : “Еволюція виконавської техніки в українській баянній школі (друга половина ХХ століття)”, науковий керівник – доктор мистецтвознавства М. Давидов. Асистент (1999), доцент (2006) кафедри народних інструментів і музичного фольклору Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. Автор навчально-методичного посібника (“Теоретичні основи виконавської підготовки баяніста” 2010 р.) та наукових статей з проблем баянного виконавства.

Основні публікації

 1. Князєв В. Візуальний чинник у виконавському мистецтві баяністів впродовж його еволюції. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 30 – 31. С. 153‒158.
 2. Розвиток баянно-акордеонного мистецтва на Закарпатті. Науковий вісник. Виконавське музикознавство. 2016. Вип. 21. Ніжин,  С. 156-173.
 3. Князєв В.Ф. Відображення художньо-виконавських та педагогічних поглядів В. Безфамільнова у його науково-методичних працях. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного ун-ту. Рівне. 2017.  С. 47–56.
 4. Князєв В. Ф. Твори малої форми у баянному доробку Ф. Анжеліса (аспекти виконавської інтерпретації). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного ун-ту. Рівне, 2019. С. 142‒150.
 5. Князєв В. Ф. Особливості становлення баянно-акордеонного мистецтва на Закарпатті  (тенденції, здобутки , перспективи)Актуальні питання гуманітарних наук.: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: 2020. Вип.28. том 5. С. 109-116.
 6. Князєв В. Ф. Особливості оригінальної баянної літератури в контексті відображення нефольклорної тенденції. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття. Мукачево, 2020. С. 98-101.

 7. Князєв В. Ф. Особливості становлення баянно-акордеонного мистецтва на Закарпатті (тенденції, здобутки, перспективи). Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 28, том 5, Дрогобич, 2020. С. 109-116.

 8. Князєв В. Ф. Баянна творчість Ф. Анжеліса (на прикладі творів малої форми) Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 38, том 2, Дрогобич, 2021. С. 4-10.

 9. Князєв В. Методологічні засади концертмейстерської діяльності баяніста- акордеоніста. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник
  наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2023. Вип. 61. Т. 2. С. 70-76.
  DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/61-2-11
 10.  Князєв В., Кузюк О. Сучасні аудіовізуальні технології в синтезованих музично-мистецьких проєктах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2023. Вип. 62. Т. 2. С. 30-36. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/62-2-5
 11.  Князєв В., Габор М. неакадемічні інтерпретації музичної класики в просторі сучасного виконавського мистецтва. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2023. Вип. 63. Т. 1. С. 99-104. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/63-1-14Статті у WoS
 12. Bogdan Kysliak, Vladyslav Kniaziev, Ruslana Vavryk, Yurii Voloshchuk
  Bayan, accordion, piano and violin in the ensemble landscape of modern
  compositional practices: phenomena, trends, perspectives. Ad Alta: Journal of
  interdisc iplinary research. Volume 13. Issue 2. Special Issue XXXV. 2023.
  P. 193-200. https://www.magnanimitas.cz/13-02-xxxv

 

Діяльність

Здобутки студентів класу доцента кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Князєва Владислава Федоровича

Мусієць Євгеній 

–   ІІ місце, Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz

аccomusik – 2010», м. Луцьк;

–       ІІ місце, ІV Міжнародний конкурс баяністів –акордеоністів «Perpetuum mobile», м. Дрогобич, 2011 р. ;

–       І місце, Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz  аccomusik – 2011», м. Луцьк.

Радко Юрій 

–       І місце, VІ Міжнародний конкурс баяністів –акордеоністів «Perpetuum mobile», м. Дрогобич, 2013 р. ;

–       ІІ місце, Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz           аccomusik – 2013», м. Луцьк;

–       ІІ місце, Міжнародний Інтернет-конкурс «Internet Musik Competition – 2013» м. Белград;

–       І місце, Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Мереживо», 2013 р., м. Рівне.

Чукур Андрій

–       ІІ місце, Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Мереживо», 2013 р., м. Рівне;

–       ІІІ місце, Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz           аccomusik – 2013», м. Луцьк.

Ватаманюк Іван

–       ІІІ місце, Міжнародний Інтернет-конкурс «Internet Musik Competition – 2014» м. Белград;

 

Ансамбль баяністів-акордеоністів

–       І місце, Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Мереживо», 2013 р., м. Рівне.

 

Контакти

E-mail: kniazevvlad75@gmail.com

Тел: 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника