Угода про співпрацю між Пряшівським університетом та Прикарпатським університетом імені Василя Стефаника

Угода між Пряшівським університетом та ПНУ

Доктор мистецтвознавства, професор Ольга Фабрика-Процька з ректором Пряшівського університету у Пряшеві (Словаччина) під час підписання двосторонньої
Угоди про співпрацю (2023)