Сьогодні на засіданні разової Спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист дисертації Шевченко Руслани Сергіївни “Трансформація звукообразу бандури у творчості М. Лисенка (на прикладі обробок народних пісень та солоспівів із циклу “Музика до Кобзаря” Т. Г. Шевченка)” (наук. керівник – канд. мис., доц. С. Салдан) на здобуття доктора філософії з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 025 Музичне мистецтво (гол. ради – докт. мист., проф. І. Довгалюк, рецен. – канд. мист., доц. О. Величко), де одним із офіційних опонентів була докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва ПНУ ім. В. Стефаника Віолетта Дутчак.