Методичне забезпечення (СИЛАБУСИ)

ОК1. Силабус. Іноземна мова

ОК2.Силабус. Організація наукової діяльності

ОК3. Силабус. Філософія і методологія науки

ОК4. Силабус. Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

ОК5. Силабус. Управління науково-дослідницькими проєктами

ОК6. Силабус. Психологія творчої діяльності

ОК7. Силабус. Українська художня культура

ОК8. Силабус. Мистецтвознавча критика і риторика

ОК9. Силабус. Культурологія

ОК10. Силабус. Педпрактика

 

ВК11. Силабус. Музика в системі культури

ВК12. Силабус. Менеджмент культури і мистецтва

ВК13. Силабус. Українська хорова культура

ВК14. Силабус. Теорія та історія театральної культури

ВК15. Силабус. Історія і теорія музичних стилів і жанрів

ВК16. Силабус. Мистецтво і медіакультура

ВК17. Силабус.Сакральне мистецтво, іконологія

ВК18. Силабус. Теорія та історіографія візуального мистецтва

ВК19. Силабус. Видовищні форми мистецтва

ВК20. Силабус. Вокальне мистецтво в системі культури

ВК21. Силабус.-Теорія та історія інстр.-викон. м-ва

ВК22.Силабус. Синтез мистецтв у культурі української діаспори

ВК23. Силабус. Комплекси у декоративно-ужитковому м-тві і дизайні

ВК24. Силабус. Хореографія як вид худ. культури

ВК25. Силабус. Стилістичні особливості укр. пластичного мистецтва

ВК26. Силабус. Драма як рід літератури і вид мистецтва

ВК27. Силабус.Сучасні культурні практики

ВК28.Силабус. Композиторська творчість як феномен культури