ДУДА ЛАРИСА ІГОРІВНА

кандидат мистецтвознавства,

викладач, концертмейстер

 

Персональна інформація

Дуда (Когут) Лариса Ігорівна народилась 17 квітня 1984 року в м. Івано-Франківську в сім’ї інженерів.

З 1991 р. навчалась в ЗОШ № 10 м. Івано-Франківська, де у 1999 р. отримала свідоцтво з відзнакою.

З п’яти років вчилася гри на фортепіано спочатку в музичній студії, потім – у ДМШ № 2. Будучи в 5-му класі музичної школи, окрім фортепіано, починає опановувати бандуру в школі педагогічної практики Івано-Франківського державного музичного училища ім. Д.Січинського (клас викладача Стахмич Марії Василівни).

У 1999 р. поступила до Івано-Франківського державного музичного училища ім. Д.Січинського на відділення народних інструментів (клас бандури Стахмич М.В.). Закінчила його у 2003 р. з відзнакою за спеціальністю «Музичне мистецтво» і здобула кваліфікацію викладача по класу бандури; артиста оркестру (ансамблю) народних інструментів; керівника капели бандуристів. 

Продовжила навчання, вступивши у 2003 р. до Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (клас викл., тоді кандидата, а згодом доктора мистецтвознавства, професора Дутчак Віолетти Григорівни). У 2007 р. здобула диплом бакалавра, а у 2008 р. – диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Музичне мистецтво»; кваліфікація – артист оркестру (ансамблю) народних інструментів, викладач класу бандури.

З 2009 по 2015 рр. навчалась в аспірантурі Інституту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника і паралельно була концертмейстером, учасником ансамблю бандуристів кафедри народних інструментів і музичного фольклору.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фольклорні жанри та їх трансформація у бандурному мистецтві» (за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури, наук. кер. д-р мист., проф. Дутчак В.Г. ).

З 2000 року і до тепер – артист Муніципальної капели бандуристів м. Івано-Франківська (керівник – заслужений працівник культури, доцент Марта Шевченко).

З 2003 р. – музичний керівник ансамблю «Воля» Івано-Франківського ОГТ «Бойківщина», який бере активну участь у фольклорних фестивалях, творчих виставках та концертах. Створюючи цікаві обробки народних пісень, а також нові вокально-інструментальні твори на слова сучасних авторів, Лариса сприяє відродженню бойківських традицій.

З 2008 р. – старший лаборант та концертмейстер кафедри народних інструментів і музичного фольклору, з 2016 – концертмейстер та викладач (з 2017 р.) кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва.

 

Основні публікації

  1. Дуда Л. Трансформація жанру балади в творчості бандуристів України й українського зарубіжжя // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 20. Т. 1 / упоряд. В. Г. Виткалов; редкол. : А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін.; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне, 2014. С. 164–170.
  2. Дуда Л. Трансформація пісенних жанрів родинно-обрядового фольклору у бандурній творчості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. № 3.  С. 13–20.
  3. Дуда Л. Трансформація танцювальних фольклорних джерел у творчості для бандури // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 13. С. 95–102.
  4. Дуда Л. Эпические жанры бандурного репертуара: традиция и трансформация // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; [навук. ред. А. І. Лакотка]. Мінск : Права і эканоміка, 2015. – Вып. 20. С. 489–494.
  5. Дуда Л. Музична трансформація пісень літературного походження в бандурній творчості // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. 2016. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – Вип. 17. С. 144–150.
  6. “Квітонько бойкине”– пісні для вокального ансамблю у супроводі бандури (978-613-9-84893-5) LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-07-05 ). 104 с.

 

Діяльність

Учасник численних всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, творчих концертів, фестивалів. Науково-творчі дослідження, що проводяться Ларисою Дудою, полягають у вивченні фольклорних жанрів та їх трансформації у контексті композиторської та виконавської творчості для бандури. Автор наукових статей, обробок народних та авторських пісень для сольного й ансамблевого виконання у супроводі бандури, більша частина яких захищена свідоцтвами авторського права на твір. Автор нотного репертуарного видання “Квітонько бойкине” – пісні для вокального ансамблю у супроводі бандури (2014, 2018).

Більшість пісень апробовано під час виступів ансамблю на концертах і фестивалях в Україні та за кордоном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У творчих планах – підготовка збірника авторських обробок і аранжувань, а також пісень для сольного та ансамблевого виконання у супроводі бандури, подальші виступи на концертах. А загалом – поширення бандурного мистецтва в Україні та за її межами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, ауд. 405, вул. Сахарова, 34а,

Навчально-науковий інститут мистецтв, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”.

larysa.duda@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]