Програма online візиту експертної̈ групи під час проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку, відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 09.06.2021 року 1259-Е за спеціальністю 034 Культурологія за третім рівнем вищої освіти, освітньо-наукової програми: Культурологія за справою 1205/АС-21 (ID в ЄДЕБО 25888) у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Програма візиту офіційна