Програма online візиту експертної̈ групи під час проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку, відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 30.04.2021 року 983-Е за спеціальністю 025 Музичне мистецтво за третім рівнем вищої освіти, освітньо-наукової програми: Музичне мистецтвоза справою 0953/АС-21 (ID в ЄДЕБО 25885) у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Програма  онлайн візиту