ЧЕРЕПАНИН МИРОН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор мистецтвознавства,

професор

 

Персональна інформація

Закінчив музичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника (1974 – 1978). Навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту художнього виховання Академії педагогічних наук СРСР (1983 – 1986). 1986 р. захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки. З 1987 до 2016 р. працював завідувачем кафедри музикознавства та методики музичного виховання. 1990 р. отримав вчене звання доцента. 1994 р. поступив на навчання в докторантуру Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (кафедра історії української музики). 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Музична культура Галичини другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття» за спеціальністю 17.00.01 – Теорія та історія культури.

Сфера наукових інтересів охоплює різні напрями музикознавства, зокрема: видання монографічних досліджень («Музична культура Галичини», 1997; «Естрадний олімп акордеона», 2008; колективної монографії кафедри («Музична україністика: європейський контекст», 2015), «Музичне і театральне життя Станиславова», 2016); навчальних посібників («Аранжування та обробки концертних творів для двох акордеонів», 2002, 2004; «Коли співає Артек», 2005, 2010); публікація статей в українських та закордонних наукових виданнях, вісниках, альманахах, антологіях, музичних газетах і журналах; рецензування концертів; членство в редакційних колегіях фахових часописів. Серед захищених аспірантів за спеціальністю «Музичне мистецтво»: Марина  Булда (2007), Ірина Ященко (2012), Віктор Сподаренко (2015).

 

Основні публікації

Монографії:

 1. Музичне і театральне життя Станиславова (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.): монографія / Романюк Л.Б., Чнрепанин М.В. – Івано-Франківськ, 2016. – 508 с.

Статті міжнародних збірників:

 1. Koncertowe zycie Stanislawowa na profesionalnej scenie miasta // Stanislawow i ziemia stanislawowska w ІІ rzeczypospolitej:wojskowosc, bezpieczenstwo, spoleczenstwo, kultura. – Warszawa – Stanislawow, 2016. – S. 186–193.
 2. Станиславів – місто перших концертів Української Республіканської Капели // Stanislawow i ziemia stanislawowska w dobie przemian spolecznych oraz narodowosciowych ХІХ I pierwszej polowy ХХ wieku. Tom Gospodarka – Kultura – Religia. – Warszawa – Stanislawow, 2017. – S. 226–230.

Статті колективної монографії:

 1. Відень і українська музична культура: сторінки мистецької євроінтеграції. Музична Шевченкіана у Станиславові // Музична україністика: європейський контекст: колект. Монографія / ред.-упоряд. Л.Опарик. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 4–38.
 2. Музична Шевченкіана у Станиславові // Музична україністика: європейський контекст: Колект. монографія / ред.-упоряд. Л.Опарик. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 83–102.

Статті міжнародних наукових конференцій:

 1. Феномен естрадного виконавського стилю Валерія Ковтуна (пам’яті Метра світового акордеона) // Актуальні пробоеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність: зб. наук. пр.. – Рівне: Волин. Обереги, 2017. – С. 13–21.
 2. Фахова підготовка в українській музичній школі Станиславова // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХ століття: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. – Мукачево, 2017. – С. 55–59.
 3. Черепанин М. Риси індивідуального музичного почерку в інструментальному аранжуванні // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Мукачево, 2018. – С. 80–84.
 4. Мистецька палітра культурного життя Станиславова (Івано-Франківська): історичний контекст і музичний професіоналізм сьогодення // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Збірник наукових праць. – Випуск 1 (7). – Мукачево, 2018. – С. 68–71.

 

Діяльність

Творча діяльність пов’язана з акордеонним виконавством та участю у вокально- інструментальних колективах: «Росинка» (Христина  Михайлюк), «Гуцулочки» (Галина  Кушнірук); естрадному оркестрі музичного факультету (Валерій Чикирис), естрадно-джазовому оркестрі шоу-програми «Вар’єте» (Василь Саньков). Спільно з народними артистами України Лідією Кондрашевською та Степаном Гігою брав участь в урочистостях, присвячених 100-річчю еміграції українців до Канади (1991). Організатор щорічного обласного свята «День українського баяна і акордеона» (з 2013 р.).

2000 р. започаткував створення дуету акордеоністів «Концертіно». Ансамбль є лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів естрадно-джазової музики, нагороджений дипломом та золотою медаллю Вищої ліги метрів світового акордеона (2005), гастролював містами України, Росії, Угорщини, Польщі, Литви, Франції, Словаччини. Концертний репертуар колективу складають твори композиторів-класиків, народні мелодії, музика в стилі «ретро», традиційне і сучасне танго, естрадно-джазові композиції. Учасниками дуету записані авторські компакт-диски сольних концертів (2010, 2012, 2013) та радіопередач, присвячених 90-й річниці з дня народження Астора П’яцолли (2012), 200-й річниці з дня народження Тараса Шевченка (2014) та 150й річниці з дня народження Дениса Січинського (2015). Сьогодні дует акордеоністів продовжує створювати нові концертні програми, реалізовувати творчі експерименти і мистецькі проекти.

Дует акордеоністів «Концертіно»

Дует акордеоністів «Концертіно»  є професійним колективом Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Ансамбль створений у 2000 році за участю заслужених артистів України Мирона Черепанина та Марини Булди. Музиканти є володарями кубку «Золотої Ніки», медалі Вищої ліги метрів світового акордеона, відзначені дипломами лауреатів міжнародних конкурсів і фестивалів, почесними грамотами і подяками.

Дует став одним із небагатьох в Україні, виконавський стиль якого відзначається творчою індивідуальністю, вишуканою естрадно-джазовою манерою гри, оригінальністю ансамблевого аранжування. Концертний репертуар колективу відображає різноманітні стилі, малі й великі форми акордеонної музики і нараховує більше 50-ти концертних опрацювань творів популярної класики, народних мелодій, музики в стилях «ретро», «французький мюзет», традиційного і сучасного танго, естрадно-джазових композицій.

Сферою професійних інтересів учасників дуету «Концертіно» є концертне виконавство, педагогічний і науковий напрями діяльності. Географія гастрольних подорожей охоплює міста України, Росії, Польщі, Угорщини, Литви, Словаччини, Франції. Колектив брав участь у різноманітних концертах і фестивалях академічної, народної й естрадно-джазової музики, виступав з відомими музикантами світу (Ян Табачник, Валерій Ковтун, Рішар Гальяно).

Учасниками дуету записані авторські компакт-диски сольних концертів (2010, 2012, 2013) та радіопередач, присвячених 90-й річниці з дня народження Астора П’яцолли (2012), 200-й річниці з дня народження Тараса Шевченка (2014) та 150‑й річниці з дня народження Дениса Січинського (2015).

Сьогодні дует акордеоністів «Концертіно» продовжує створювати нові концертні програми, реалізовувати творчі експерименти і мистецькі проекти.

 

P.S. Інформація про колектив та його виступи:

 1. Сайт – www.duetconcertino.at.ua
 2. Семешко А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ – ХХІ століть. Довідник. – Тернопіль: Богдан, 2009. – Булда Марина Володимирівна (с. 24); Черепанин Мирон Васильович (с. 163-164).

3. В.Сподаренко. Творчий бенефіс дуету акордеоністів «Концертіно»: традиція та новація інтерпретацій // Джаз, № 6 (46). – Київ, 2013. – С. 2-5.

 

Контакти

Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, ауд. 405, вул. Сахарова, 34а,

навчально-науковий Інститут мистецтв, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

e-mail: duetconcertino@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника