Положення та нормативні документи

1. Положення про призначення стипендій

2. Положення про внутрішній аудит якості освіти

3. Положення про дисципліни вільного вибору

4. Положення про неформальну освіту

5. Положення про організацію навчального процесу

6. Положення про педагогічну практику

7. Положення про підвищення кваліфікації

8. Положення про підготовку здобувачів

9. Положення про порядок визначення академічної різниці

10. Положення про порядок оцінювання

11. Положення про рейтинг кафедри

12. Положення про навчання осіб з особливими освітніми проблемами

13. Положення про проведення акредитації та ліцензування

14. Положення про порядок заміщення посад НПП

15. Конкурсна комісія