Основні напрями наукових досліджень

Колектив викладачів та концертмейстерів кафедри народних інструментів і музичного фольклору (з 2016 р. музичної україністики та народно-інструментального мистецтва) працює над виконанням теми «Народно-інструментальна музика України і зарубіжжя: аспекти взаємодії фольклорного і академічного напрямів» (2013-2018, 2019-2023) державний реєстраційний № 0113U006389.

Голова редакційної колегії Вісника Прикарпатського університету. Мистецтвознавство – Дутчак Віолетта Григорівна — забезпечує періодичність публікування наукових статей викладачами та аспірантами. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Видано 38 випусків. – Івано-Франківськ : ВДВ «Плай» ЦІТ  (1999-2013), “Фоліант” (2014-2018). В межах роботи публікуються наукові статті і монографії викладачів, здійснюється захист бакалаврських, магістерських, дипломних і дисертаційних робіт.

Захист дисертацій співробітниками (2007-2019):

Пасічняк Лілія Михайлівна. – Спеціальність – 17.00.03. «Музичне мистецтво». Тема дисертації: «Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико- виконавський аспект». Дата захисту – 25 січня 2007 року (Львів).

Фабрика-Процька Ольга Романівна — Спеціальність 17.00.01. “Теорія та історія культури”. Тема дисертації: “Пісенна культура лемків ХХ ст.: збереження традицій та новотворчість” – 25 січня 2008 року (Львів).

Гулянич Юрій Миколайович — Спеціальність – 17.00.03. «Музичне мистецтво». Тема дисертації: “ Творчість Б. Котюка в контексті музичної практики України кінцях ХХ  поч. ХХІ ст.  ” – 6 жовтня 2011 року (Харків).

Дутчак Віолетта Григорівна — Спеціальність – 17.00.03. «Музичне мистецтво». Тема дисертації: «Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національно-культурному процесі ХХ – поч. ХХІ ст.» – 23 квітня 2014 року (Київ)

Дуда Лариса Ігорівна — Спеціальність – 26.00.01. «Теорія та історія культури». Тема дисертації: «Фольклорні жанри та їх трансформація у творчості для бандури» – 18 листопада 2016 року (Івано-Франківськ).