Наукова робота викладачів

Матеріали звітної конференції викладачів – 2020

Матеріали звітної конференції викладачів – 2021

Програма звітної конференції викладачів – 2019

 

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КЕРІВНИК – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.І.ВОЛОЩУК

ПІДСЕКЦІЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА І МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

(вул. Сахарова 34а, ауд. 402)

2019-2020 н.р.

КЕРІВНИК –  доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

СЕКРЕТАР – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р.ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 

 1. «Зіновій Штокалко – традиціоналіст чи модерніст в бандурному мистецтві? До 100-річчя від дня народження» Доктор мистецтвознавства, професор В.Г. ДУТЧАК
 2. «Творчий портрет Богдана Котюка (до відзначення 50-річчя мистецької діяльності)» Кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М. ГУЛЯНИЧ
 3. «Духові інструменти в творчості В.Рунчака» Кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК 
 4. «Творча постать оперного співака І. Козловського в контексті історії розвитку вокального мистецтва ХХ століття (до 130 річниці від дня народження)» Заслужений працівник культури України, доцент М.З. ОРТИНСЬКА
 5. «Специфіка Музею української культури у Свиднику (Словаччина) в контексті національної ідентичності»

Кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. Фабрика-Процька

 1. «Жанр обробки народної музики у баянно-акордеонній творчості українських композиторів другої половини ХХ ст.»

Кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Стан вивчення народного інструментарію Карпатського регіону у працях українських і зарубіжних органологів»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Обробки зимових календарно-обрядових пісенних жанрів у творчості для бандури митців української діаспори»

Викладач Л.І. ДУДА

 1. «Фортепіанно-виконавське висловлювання в аспекті фідеїстичного спілкування» Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК
 1. «Еволюція акордеонно-баянного мистецтва в Україні та Польщі (порівняльний аналіз)» Кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА
 1. «Проблеми виконавства поліфонічних творів на акордеоні-баяні» Старший викладач Б.В. ПАРУМБА
 1. «Мирон Федорів – культуртрегер духовної спадщини українського народу (персонологічний вимір творчої особистості)» Аспірантка І.І. ЯЦІВ
 1. «Поняття аранжування крізь призму наукових концепцій музичного стилю» Аспірант С.С. ГІГА
 1. «Ансамблева гітарна творчість латиноамериканських композиторів: оригінали, інструментовки, переклади»

Аспірант С.С. ЖОВНІР

 1. «Виконавська специфіка сучасної творчості ансамблів ударних інструментів»

Аспірант Б.Ю. ТКАЧУК

 1. «Сучасні парадигми філософського виміру музичної освіти»

Аспірантка А.В. ОЛІЙНИК

 1. «Соціологічний аспект ідентичності диригента: огляд проблеми в науковому дискурсі»

Аспірант Р.М. ДЗУНДЗА

 1. «Драматургічна функція музики в театрі (на прикладі інсценізацій творів Марії Матіос)»

Аспірантка І.Ю. БОСАК

 1. «Твори великої форми у гітарній творчості Ш. Рака»

Аспірант П.В. СТРИЖИБОРОДА

 1. «Типологія ікон у візантійському церковному обряді та їх репрезентація в українській традиції»

Докторант В.Р. КОЗІНЧУК

 1. «Олександр Пірієв – український музичний продюсер в галузі академічної музики: постать крізь призму інтерв’ю»

Докторантка Л.В. ОБУХ

 1. «Специфіка інструментальних ансамблів бандуристів: типологія і репертуарні тенденції»

Аспірантка О.Є. КУБІК

 1. «Бандурне мистецтво як нематеріальна культурна спадщина»

Аспірантка І.О. АМБРОЗЯК

 1. «Вплив продюсерської діяльності на вокальну творчість дітей»

Аспірантка О.В. БОРИН

 1. «Сучасний менеджер закладу культури: функції та специфіка діяльності»

Аспірантка І.Є. СВИРИД

 

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КЕРІВНИК – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.І.ВОЛОЩУК

ПІДСЕКЦІЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА  І МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

(вул. Сахарова 34а, ауд. 402)

2018-2019 н.р.

КЕРІВНИК –  доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

СЕКРЕТАР – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р.ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 

 1. «Кобза і бандура: традиція, мистецтво, кітч – грані виміру»

Доктор мистецтвознавства, професор В.Г. ДУТЧАК

 1. «Інструментальна музика у творчості Б. Котюка»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М. ГУЛЯНИЧ

 1. «Жанрово-стильові тенденції розвитку мініатюри для мідних духових інструментів в українській музичній культурі ХХ століття»

Кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК

4 Роль “Дрогобицького Бояна” у формуванні вокально-хорових традицій краю в першій половині ХХ століття»

Заслужений працівник культури України, доцент М.З. ОРТИНСЬКА

 1. «Специфіка етнічної ідентифікації українців Пряшівщини (Східна Словаччина) крізь призму музичного фольклору»

Кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. Фабрика-Процька

 1. «Емоції у музично-виконавській діяльності баяніста»

Кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Народно-інструментальне музикування фольклорної традиції на Прикарпатті періоду Незалежності України: джерелознавчий аспект»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Дитячі пісенні жанри у навчальному бандурному репертуарі»

Викладач Л.І. ДУДА

 1. «Музично-виконавські моделі фідеїстичного спілкування»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК

 1. «Постать Мирона Федоріва в оцінці періодики української діаспори (на прикладі газети “Cвобода”»

Аспірантка І.І. ЯЦІВ

 1. «Внесок М. Мюля у формування педагогічного репертуару для саксофона»

Аспірант Р. ПАВЛЮК

 1. «Жанри народної латиноамериканської музики та їх репрезентація у творчості латиноамериканських композиторів для гітари»

Аспірант С.С. ЖОВНІР

 1. «Сучасні тенденції формування репертуару виконавців на ударних інструментах»

Аспірант Б.Ю. ТКАЧУК

 1. «Тенденції розвитку музичної освіти сучасної Німеччини»

Аспірантка А.В. ОЛІЙНИК

 1. «Проблеми ідентичності в рецепції сучасних українських диригентів»

Аспірант Р.М. ДЗУНДЗА

 1. «″Солодка Даруся″ Марії Матіос у театральній творчості польських митців»

Аспірантка І.Ю. БОСАК

 1. «Аранжування у творчості Штефана Рака»

Аспірант П.В. СТРИЖИБОРОДА

 1. «Теорія канону в іконографії: джерелознавчі та методичні узагальнення»

Докторант В.Р. КОЗІНЧУК

 1. «Проект як вид комунікаційної програми музичного маркетингу»

Докторантка Л.В. ОБУХ

 1. «Ансамблеве мистецтво бандуристів України та діаспори: джерелознавчі узагальнення»

Аспірантка О.Є. КУБІК

 

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КЕРІВНИК – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.І.ВОЛОЩУК

ПІДСЕКЦІЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА І МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

(вул. Сахарова 34а, ауд. 402)

2017-2018 н.р.

КЕРІВНИК –  доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

СЕКРЕТАР – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р.ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 

 1. «Музеї музики і музичних інструментів: досвід Європи і України»

Доктор мистецтвознавства, професор В.Г. ДУТЧАК

 1. «Стилістика інструменталізму Богдана Котюка»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М. ГУЛЯНИЧ

 1. «Жанр мініатюри для мідних духових інструментів у творчості українських композиторів 30–70-х років ХХ століття»

Кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК

 1. «Фортепіанна творчість композиторів Закарпаття сучасного періоду в контексті різноетнічного середовища регіону»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Б. РОМАНЮК

 1. «Специфіка розвитку національних ідентичностей етнічних груп Карпатського регіону  в історичному контексті»

Кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. Фабрика-Процька

 1. «Робота баяніста над темпом»

Кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Хордофони у народно-інструментальній традиції гуцулів»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Творча діяльність вокального ансамблю «Воля» Івано-Франківського ОГТ «Бойківщина» в культурно-мистецькому просторі Прикарпаття»

Концертмейстер Л.І. ДУДА

 1. «Розвиток вмінь виконавської інтерпретації музичних творів у процесі фортепіанного навчання»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК

 1. «Особливості підготовки регентів церковних хорів на прикладі діяльності Дяківського-регентського інституту в Івано-Франківську»

Аспірантка І.І. ЯЦІВ

 1. «Історіографія виникнення та розвитку жанру баянної сонати»

Аспірант Ю.І. РАДКО

 1. «Гуцульська тематика і фольклор в творчості Миколи Колесси»

Аспірантка В.В. ДАНИЛЕЦЬ

 1. «Репрезентація творчості А. Пьяццоли у сучасній виконавській практиці»

Аспірант С.С. ЖОВНІР

 1. «Ударна установка в сучасній системі музичного виконавства»

Аспірант Б.Ю. ТКАЧУК

 1. «Особливості вищої музичної освіти в сучасній Німеччині»

Аспірантка А.В. ОЛІЙНИК

 1. «Фемінізація української хорової культури Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.»

Аспірант Р.М. ДЗУНДЗА

 1. «Специфіка музичного оформлення вистави «Солодка Даруся» в ІФОМДТ ім. І. Франка»

Аспірантка І.Ю. БОСАК

 1. «Штефан Рак – видатний гітарист сучасності»

Аспірант П.В. СТРИЖИБОРОДА

 

Звітна наукова конференція викладачів,  докторантів, аспірантів

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КЕРІВНИК – доктор мистецтвознавства, професор П.Ф.КРУЛЬ

ПІДСЕКЦІЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА І МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

(вул. Сахарова 34а, ауд. 502)

2016-2017 н.р.

КЕРІВНИК –  доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

СЕКРЕТАР – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р.ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 

 1. «Специфіка бандурного мистецтва в контексті музичної естетики сучасності»

Доктор мистецтвознавства, професор В.Г. ДУТЧАК.

 1. «Жанрове підґрунтя інструменталізму Б. Котюка»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М.ГУЛЯНИЧ.

 1. «Жанр мініатюри для мідних духових інструментів у творчості Л. Колодуба»

Кандидат мистецтвознавства, доцент І.С.ПАЛІЙЧУК.

 1. «Творча діяльність Муніципальної капели бандуристів м. Івано-Франківська»

Доцент, заслужений працівник культури України М.О.ШЕВЧЕНКО.

 1. «Польські діячі музичної культури в мистецькому просторі Станіславова другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Б.РОМАНЮК.

 1. «Розвиток баянно-акордеонного мистецтва на Закарпатті»

Кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф.КНЯЗЄВ.

 1. «Народно-інструментальна ансамблева та оркестрова виконавська творчість студентів Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М.ПАСІЧНЯК.

 1. «Музичний твір як комунікативний процес»

Кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М.ОПАРИК

 1. «Творчі засади обробки музичного фольклору у бандурному мистецтві»

Концертмейстер Л.І.ДУДА.

 1. «Друковані періодичні видання бандуристів ХХ – початку ХХ ст. як об’єкти матеріальної і духовної культури українців»

Аспірантка І.О. ДЯКІВ

 1. «Синтетичні принципи композиційної структури в жанровій модифікації баянної сонати»

Аспірант Ю.І.РАДКО

 1. «Народний музичний інструментарій українців Канади і США: традиції і новації»

Аспірантка Н.Б.ФЕДОРНЯК

 1. «Міри і критерії опрацювання фольклору в композиторській творчості»

Аспірантка В.В.ДАНИЛЕЦЬ

 1. «Місце і значення творчості А.Барріоса в сучасному гітарному мистецтві»

Аспірант С.С.ЖОВНІР

 1. «Ударні інструменти в українській музичній культурі ХХ – початку ХХІ ст. : взаємодія фольклорних і академічних традицій»

Аспірант Б.Ю.ТКАЧУК

16.«Взаємопроникнення фольклорної традиції у стильові напрямки сучасної естрадної музики»

Кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р.Фабрика-Процька.