Навчальні дисципліни

 1. Фах (спеціальний музичний інструмент) (1-4 курси, магістри 1-2 року навчання).
 2. Диригування (1-4 курси, магістри 1-2 року навчання).
 3. Додатковий інструмент.
 4. Ансамблевий клас.
 5. Психологія загальна і музична.
 6. Культура і мистецтво української діаспори.
 7. Психологія мистецтва.
 8. Методологія наукових досліджень.
 9. Сучасні інформаційні технології в галузі музичного мистецтва.
 10. Методика викладання диригування і роботи з народно-оркестровим колективом.
 11. Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ.
 12. Фольклорна експедиція: методика, транскрипція, документація.
 13. Фольклорна практика.
 14. Теорія стилів народного виконавства.
 15. Регіональна специфіка стилів народного виконавства.
 16. Народна музична творчість етнографічних груп Західної України.
 17. Автентичне мистецтво Гуцульщини.
 18. Музичний фольклор народів світу.
 19. Методика опанування фахової науково-методичної літератури.
 20. Читка партитур.
 21. Інструментознавство, інструментовка і переклад.
 22. Методика викладання гри на інструменті.
 23. Науково-дослідна практика.
 24. Педагогічна практика.
 25. Історія виконавства на народних інструментах.
 26. Оркестровий клас.
 27. Виконавська практика.
 28. Основи композиції та обробки.
 29. Педагогічно-асистентська практика.
 30. Музично-теоретичні дисципліни.
 31. Загальне фортепіано.
 32. Історія світової музики.
 33. Історія української музики.
 34. Аналіз музичних творів.
 35. Сольфеджіо.