Методичне забезпечення (СИЛАБУСИ)

ОК1 Силабус. Іноземна мова

ОК2. Силабус. Організація наукової діяльності

ОК3.Силабус Філософія і методологія науки

ОК4. Силабус Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

ОК5.Силабус Управління науково-дослідницькими проєктами

ОК6.Силабус Історичне та теоретичне музикознавство

ОК7.Силабус Виконавське музикознавство

ОК8.Силабус Психологія творчої діяльності

ОК9.Силабус Мистецтвознавча критика і риторика

ОК10. Силабус Педагогічна практика

 

ВК1.Історія і теорія музичних стилів і жанрів

ВК2.Силабус Аналіз музичних творів теорія і методологія

ВК3.Силабус Комп᾽ютерні технології в сучасній музичній творчості й наукових дослідженнях

ВК4. Силабус Музична текстологія і семіотика

ВК5.Силабус Менеджмент культури і мистецтва

ВК6. Силабус Видовищні форми мистецтв

ВК7.Силабус.Теорія і практика музичної інтерпретації

ВК8.Силабус Музика в системі культури

ВК9.Силабус Мистецтво і медіакультура

ВК10.Силабус. Композиція, обробка, транскрипція

ВК11.Силабус. Теорія і практика імпровізації

ВК12.Силабус.Творча виконавська майстерність

ВК13 Народно-інструментальне мистецтво-світовий, національний, регіональний виміри

ВК14.Силабус. Музична етнологія і фольклористика

ВК15. Силабус. Музична археологія й органологія

ВК16.Силабус. Композиторська творчість як феномен культури

ВК17.Синтез мистецтв у культурі української діаспори

ВК18.Силабус. Актуальні тенденції і методики у музичній освіті