ДАНИЛЕЦЬ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

концертмейстер 

 

 

[tabs active=”1″ vertical=”no”] [tab title=”Персональна інформація” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Освіта: закінчила у 2009 році Національну музичну академію України ім. П.І.Чайковського, кваліфікація – викладач-інструменталіст (фортепіано), викладач (методи навчання), викладач вищого навчального закладу.

Закінчила з відзнакою у 2010 році Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв, кваліфікація – музикознавець, експерт, викладач ищого навчального закладу.

Закінчила у 2014 році Академію Музичну ім. Кароля Шимановського в Катовіцах(Республіка Польща), спеціальність вокально-акторська.

Закінчила у 2018 році аспірантуру по спеціальності 17.00.03 Музичне мистецтво

Успішно пройшла попередній захист дисертації на кафедрі музичної україністики та народно-інструментального мистецтва 13.01 2020 року.

[/tab] [tab title=”Основні публікації” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Фахові статті у вітчизняних наукових збірниках:

  1. Данилець В. Композиторський та виконавський фольклоризм: термінологічний зміст понять. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. Тернопіль, 2018. Вип. 38. С. 87–95.
  2. Данилець В. Гуцульська тематика і фольклор у творчості Миколи Колесси. Мистецтвознавчі записки. Київ, 2018. Вип. 33. С. 375–381.
  3. Данилець В. Творчість О. Козаренка крізь призму гуцульської стилістики та архетипів. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ, 2018. Вип. ІІ (11). С. 205–210.
  4. Данилець В. Гуцульська музична сецесія в фортепіанній творчості А. Кос- Анатольського. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2018. Вип. 20. С. 29–33.

Статті у наукових фахових виданнях іноземних держав та збірниках наукових статей:

  1. Данилец В. В. Фольклор в симфонической музыке К. Шимановского и М. Скорика. «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Минск, 2018. С. 162–167.
  2. Данилець В. «Характерні особливості гуцульського та гуральського фольклору в творчості українських та польських композиторів». Тематична монографія «На пограниччях культур і народів». Республіка Польща. Сянок, 2018. С. 57– 70.

Матеріали тез конференцій:

  1. Данилець В. Використання гуцульського фольклору в музиці українського кінематографу. Науковий збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя)». Книга друга. 2017. С. 80 – 84.
  2. Данилець В. Жанри гуцульського фольклору в музиці українських композиторів. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 2018. Вип. 4. С. 243–247.
  3. Данилець В. Міри і критерії опрацювання фольклору в композиторській творчості. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 2017. Вип. 3. С. 181–186.
  4. Данилець В. Семантика гуцульської музики у творчості українських композиторів другої половини ХХ століття. Наукова думка сучасності і майбутнього. 2018. С. 11–14.

.

[/tab] [tab title=”Діяльність” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Концертна діяльність:

         Виступи на сольних концертах студентів та магістрів кафедри музичної укаїністики та народно-інструментального мистецтва, що відбулися 31 січня 2018 року, 20 листопада 2018 року.

Участь в концерті 5 грудня 2017 року.

[/tab] [tab title=”Контакти” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

E-mail: danylets1985@gmail.com

Тел: 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]