Вибіркові дисципліни

Список викладачів,

за якими закріплені навчальні курси для аспірантів І і ІІ курсів

2020–2021 н.р.

спеціальність 025 Музичне мистецтво

І курс І семестр

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Навчальна дисципліна Корпоративна електронна адреса
Дутчак Віолетта Григорівна Історичне та теоретичне музикознавство violetta.dutchak@pnu.edu.ua

 

І курс ІІ семестр

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Навчальна дисципліна Корпоративна електронна адреса
Дутчак Віолетта Григорівна Історичне та теоретичне музикознавство violetta.dutchak@pnu.edu.ua
Дутчак Віолетта Григорівна Психологія творчої діяльності violetta.dutchak@pnu.edu.ua
Круль Петро Франкович Виконавське музикознавство

 

petro.krul@pnu.edu.ua
Палійчук Ірина

Степанівна

Мистецтвознавча критика і риторика iryna.paliichuk@pnu.edu.ua

 

ІІ курс І семестр

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Навчальна дисципліна Корпоративна електронна адреса
Дутчак Віолетта Григорівна Психологія творчої діяльності violetta.dutchak@pnu.edu.ua
Дутчак Віолетта Григорівна Комп᾽ютерні технології в сучасній музичній творчості й наукових дослідженнях violetta.dutchak@pnu.edu.ua
Палійчук Ірина

Степанівна

Історія і теорія музичних стилів і жанрів iryna.paliichuk@pnu.edu.ua
Опарик Лариса Миколаївна Музична текстологія

 

larysa.oparyk@pnu.edu.ua
Пасічняк Лілія Михайлівна

 

Музична археологія й органологія liliia.pasichniak@pnu.edu.ua

 

спеціальність 034 Культурологія

І курс І семестр

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Навчальна дисципліна Корпоративна електронна адреса
Карась Ганна Василівна Культурологія hanna.karas@pnu.edu.ua

 

І курс ІІ семестр

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Навчальна дисципліна Корпоративна електронна адреса
Карась Ганна Василівна Культурологія hanna.karas@pnu.edu.ua
Дутчак Віолетта Григорівна Психологія творчої діяльності violetta.dutchak@pnu.edu.ua
Черепанин Мирон Васильович Українська художня культура myron.cherepanyn@pnu.edu.ua
Палійчук Ірина

Степанівна

Мистецтвознавча критика і риторика iryna.paliichuk@pnu.edu.ua

 

ІІ курс І семестр

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Навчальна дисципліна Корпоративна електронна адреса
Дутчак Віолетта Григорівна Психологія творчої діяльності violetta.dutchak@pnu.edu.ua
Черепанин Мирон Васильович Композиторська творчість як феномен культури myron.cherepanyn@pnu.edu.ua
Палійчук Ірина

Степанівна

Історія і теорія музичних стилів і жанрів iryna.paliichuk@pnu.edu.ua
Вишневська Світлана Валентинівна Вокальне мистецтво в системі культури svitlana.vyshnevska@pnu.edu.ua

 

Грицан Анатолій Васильович Теорія та історія театральної культури art@pnu.edu.ua