БУЛДА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформація

Булда Марина Володимирівна (31.12.1981) – акордеоністка-ансамблістка, лауреат Міжнародних конкурсів та фестивалів естрадно-джазової музики, учасниця дуету акордеоністів «Концертіно», володар кубків «Золотої Ніки» (Москва, 2004-2005), медалі Вищої ліги метрів світового акордеона, відзначена дипломами лауреатів міжнародних конкурсів і фестивалів, кандидат мистецтвознавства (2007), доцент (2009) кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, заслужена артистка України (2015). В 2003 році успішно закінчила ПНУ ім. В.Стефаника за напрямом підготовки «Мистецтво» та здобула кваліфікацію бакалавра мистецтва (музичне мистецтво) та в 2004 отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання» та здобула кваліфікацію викладача музики і співу. Цього ж року вступила на навчання до аспірантури за спеціальністю – 17.00.03. «Музичне мистецтво» і в 2007 році захистила дисертацію на тему: «Естрадно-джазова музика в акордеонно-баянному мистецтві України другої половини ХХ – поч. ХХІ століття: композиторська творчість і виконавство» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор М.В.Черепанин) у Харківському  державному університеті мистецтв ім. І.П. Котляревського. З 2005 року працювала на посаді асистента кафедри музикознавства, а з 2007 року – доцента. В 2014 році стала учасником стипендіального проекту і нагороджена дипломом Міністра культури і народної спадщини Польщі «Gaude Polonia – 2014». Піврічне стажування здійснювала у Вроцлавській музичній академії ім. Кароля Ліпінського під керівництвом професора кафедри акордеона, гітари та перкусії Збігнєва Луця та професора кафедри джазової музики Олександра Мазура.

 

Основні публікації

 1. СПИСОКнаукових та навчально-методичних працьБулди Марини Володимирівни:

  2004

  1. Черепанин М., Булда М. Естрадно-джазові стилі та специфіка їх використання у практиці акордеонно-баянного виконавства  // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип.IV. – С.127-140.
  2. Черепанин М., Булда М. Фестивальния афиша музея русской гармоники Альфреда Мирека // Народник.– М.: Музыка, 2004. – №4. – С.6-7.

  2005

  1. Булда М. Естрадно-джазовий жанр та його трансформація в академічну музику / М.Булда / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка та Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2005. – № 3(15). – С.54-60.
  2. Булда М. Естрадно-джазовий жанр у програмах Міжнародних конкурсів та фестивалів акордеонно-баянного виконавства // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип.VІІІ. – С.137-145.
  3. Булда М. Теоретичні аспекти стильових напрямків естрадно-джазової музики для акордеона (баяна) / М.Булда / Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Виконавське музикознавство. –К., 2005. – Вип. 47 ( 11.). – С.207-215.
  4. Черепанин М., Булда М. Третий музыкальный праздник гармоники в Москве //Народник. – М.: Музыка, 2005. – №4.  – С.2-4.
  5. Булда М. Академічні акордеонно-баянні школи України в контексті історичної еволюції музичного професіоналізму // Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів: Міжнародна наук.-теорет. конф. / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. – К., 2005. С.176-185.

  2006

  1. Булда М. Інтерпретація естрадно-джазових стилів в акордеонно-баянному виконавстві // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2006. Вип.ІХ. – С.165-171.
  2. Булда М. Формування навиків аранжування та обробки в ансамблевому класі акордеоністів-баяністів / Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педагогіки в мистецьких навчальних закладах: збірник статей і доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної наук.-практ.конф. – Луганськ, 2006. – С.37-41.
  3. Булда М. Стильові напрямки естрадно-джазових творів Віктора Власова для баяна-акордеона // Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ.конф. – Львів, 2006. – С.12-17.
  4. 11. Черепанин М., Булда М. Феномен многогранности таланта // Народник.– М.:Музыка, 2006. – № 1. – С.38-39.
  5. 12. Булда М. Естрадно-джазовий жанр в культурі галицького міста / Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття: збірник наук.-терет.статей. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип.2. – С.295-298.
  6. Булда М. Еволюція естрадно-джазового репертуару для акордеона (баяна) // Львівська баяна школа та її видатні представники. Михайлу Оберюхтіну присвячується: збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ.конф. – Дрогобич, 2006. – 107-123.

  Праці, видані після захисту кандидатської дисертації:

  2007

  1. Булда М. Художньо-мистецькі аспекти інтерпретації творів естрадно-джазової музики: від композиторського стилеутворення до виконавського стилю // Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педагогіки в мистецьких навчальних закладах: збірник статей і доповідей. – Луганськ, 2007. – Вип. 3. – С. 68-73.

  2008

  1. Булда М. Модернізація музичної мови акордеонно-баянних творів сучасних українських композиторів // Молодь і ринок: щомісячний нуково-педагогічний журнал, травень 2008. – Дрогобич, 2008. – С. 28-34.
  2. Булда М. Професійне становлення і розвиток виконавської творчості вітчизняних і зарубіжних естрадно-джазових акордеоністів-баяністів 1920-1940 років // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХІV. – С. 131-137.

  2009

  1. Булда М. Професійний розвиток виконавської творчості вітчизняних та зарубіжних естрадно-джазових акордеоністів-баяністів на стадії академізації (1970 роки – до нашого часу) // Музикознавчі студії: Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка / Ред.-упор. О.Катрич, А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: Просвіт, 2009. – Вип. 21. – С. 81-87.
  2. Булда М. Професійний розвиток виконавської творчості вітчизняних та зарубіжних естрадно-джазових акордеоністів-баяністів на стадії філармонійної спеціалізації (1950-1980-х років) // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009 . – № 11 (174) . – С. 12-23.
  3. Булда М. Методичні основи аранжування та обробки естрадно-джазових творів для двох акордеонів // Джаз. – Київ, 2009.– № 3(19).– С. 20-23.
  4. Булда М. Акордеон ХХІ століття: новизна конструкції та її вдосконалення // Теоретичні та практичні питання культурології: збірник наукових статей і праць МДПУ ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь 2009. – № 26 (3). – С.169 – 179.

  2012

  24.Булда М.  Михайло Вериківський  в контексті сучасних інтернет- видань// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Михайло Вериківський у контексті української музичної культури та освіти». – Кременець, 2012. – С.24-30: [До 115 річниці з Дня народження М.І.Вериківського].

  1. Особливості формування дитячого репертуару баяніста-акордеоніста (на матеріалі Віктора Власова) //Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Мистецтвознавство. Вип. 27. – Київ, 2012. – С. 40 – 46.

  2013

  Житомирське тріо баяністів «Гармонія» //Джаз, № 1(41). – Київ, 2013. – С. 38-40.

  2015

  1. Булда М. Акордеонно-баянна творчість українських та польських музикантів у контексті міжнародних мистецьких взаємин // Музична україністика: європейський контекст: колект. монографія / [ред.-упоряд. Л. Опарик]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп.нац.ун-т ім.В.Стефаника», Ін-т. мистецтв, каф. Музикознав. Та метод.муз.вих. ­– Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015 – С.224-234.
  2. Булда М. Житомирське тріо баяністів // Музична україністика: європейський контекст: колект. монографія / [ред.-упоряд. Л. Опарик]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп.нац.ун-т ім.В.Стефаника», Ін-т. мистецтв, каф. Музикознав. та метод.муз.вих. ­– Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015 – С.291-298.

  2017

  1. Булда М. Акордеонно-баянна творчість польського композитора Анджея Кшановського // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб.матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 20-21 квітня 2017 р. Мукачево: РВВ МДУ, 2017. – С.14-17.
  2. Булда М. Джазово-академічний напрямок виконавської і композиторської діяльності вітчизняних та зарубіжних баяністів-акордеоністів (на матеріалі творчості А.Білошицького) // Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історії і сучасність: зб.наук.пр. / Рівнен.держ.гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв; редактор-упорядник Л.І.Горіна. – Рівне: Волин. Обереги, 2017. – С. 30-37.

  2018

  29.Булда М. Теоретичний аналіз концертів для акордеона-баяна польського композитора другої половини ХХ ст. Броніслава Казимира Пшибильського // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук.зб. Вип.28 / упоряд. і наук. ред. В.С. Виткалов; редкол.: Ю.П.Богуцький, С.П. Виткалов, С.М. Волков та ін.; наук.-бібліогр. Редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне: РДГУ, 2018. – С.22-28.

  Навчальні посібники:

  1. Черепанин М., Булда М. Аранжування та обробки концертних творів для двох акордеонів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки (лист № 14/18.2. – 1195 від 07.05.2002) / М.Черепанин, М.Булда / Навч. посібник. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип.1. – 136 с.
  2. Черепанин М., Булда М. Аранжування та обробки концертних творів для двох акордеонів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки (лист № 14/18.2. – 1584 від 08.07.2004) / М.Черепанин, М.Булда / Навч. посібник. – Івано-Франківськ, 2004. –  Вип.2. – 124 с.

  Монографічне дослідження:

  1. Черепанин М., Булда М. Естрадний олімп акордеона // Монографія. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. – 256 с.

  Патенти :

  1. Черепанин М., Булда М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 20415 на навчальний посібник «Аранжування та обробки концертних творів для двох акордеонів» / М.Черепанин, М.Булда / Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника – Івано-Франківськ. – 2007.
  2. Черепанин М., Булда М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію №33437 «Естрадний олімп акордеона» / М.Черепанин, М.Булда / Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника – Івано-Франківськ. – 2010.

 

Діяльність

Дует акордеоністів «Концертіно»

Дует акордеоністів «Концертіно»  є професійним колективом Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Ансамбль створений у 2000 році за участю заслужених артистів України Мирона Черепанина та Марини Булди. Музиканти є володарями кубку «Золотої Ніки», медалі Вищої ліги метрів світового акордеона, відзначені дипломами лауреатів міжнародних конкурсів і фестивалів, почесними грамотами і подяками.

Дует став одним із небагатьох в Україні, виконавський стиль якого відзначається творчою індивідуальністю, вишуканою естрадно-джазовою манерою гри, оригінальністю ансамблевого аранжування. Концертний репертуар колективу відображає різноманітні стилі, малі й великі форми акордеонної музики і нараховує більше 50-ти концертних опрацювань творів популярної класики, народних мелодій, музики в стилях «ретро», «французький мюзет», традиційного і сучасного танго, естрадно-джазових композицій.

Сферою професійних інтересів учасників дуету «Концертіно» є концертне виконавство, педагогічний і науковий напрями діяльності. Географія гастрольних подорожей охоплює міста України, Росії, Польщі, Угорщини, Литви, Словаччини, Франції. Колектив брав участь у різноманітних концертах і фестивалях академічної, народної й естрадно-джазової музики, виступав з відомими музикантами світу (Ян Табачник, Валерій Ковтун, Рішар Гальяно).

Учасниками дуету записані авторські компакт-диски сольних концертів (2010, 2012, 2013) та радіопередач, присвячених 90-й річниці з дня народження Астора П’яцолли (2012), 200-й річниці з дня народження Тараса Шевченка (2014) та 150‑й річниці з дня народження Дениса Січинського (2015).

Сьогодні дует акордеоністів «Концертіно» продовжує створювати нові концертні програми, реалізовувати творчі експерименти і мистецькі проекти.

 

P.S. Інформація про колектив та його виступи:

 1. Сайт – www.duetconcertino.at.ua
 2. Семешко А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ – ХХІ століть. Довідник. – Тернопіль: Богдан, 2009. – Булда Марина Володимирівна (с. 24); Черепанин Мирон Васильович (с. 163-164).

3. В.Сподаренко. Творчий бенефіс дуету акордеоністів «Концертіно»: традиція та новація інтерпретацій // Джаз, № 6 (46). – Київ, 2013. – С. 2-5.

 

Контакти

E-mail: accomaryna81@gmail.com

Тел: 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]