БОСАК ІРИНА ЮРІЇВНА

концертмейстер 

 

 

Персональна інформація

Закінчила у 2001 році Одеську середню спеціальну музичну школу-інтернат імені проф. П. С. Столярського.

Закінчила у 2006 році Одеську державну музичну Академію ім. А. В. Нежданової і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію музикознавця, викладача.

У 2007-2011 рр. прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри народних інструментів і музичного фольклору Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, з 2011 року переведена на посаду концертмейстера.

З 2016 року працює на посаді концертмейстера кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

З 2017 р. по даний час навчається в аспірантурі Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Дутчак В.Г.)

 

Основні публікації

  1. Босак І. Музика театральних вистав з позиції семіотичного аналізу. Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ [заг. ред. та упор. А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2018. – Вип. 4. С. 35-41.
  2. Босак І. Театр як багаторівнева система знаків. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 7.12.2018, м. Дрогобич)/ [ редактори-упорядники А Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 18-21.
  3. Босак І. Проблема музичної семіотики в концепції Ю. Созанського. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 28/ упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редкол.: Ю. П. Богуцький, С. В. Виткалов, С. М. Волков та ін.; наук.-бібліогр. ред. наукової бібліотеки РДГУ. Рівне: РДГУ, 2018. С. 135-141.
  4. Босак І. Функції музики в драматичному театрі (на прикладі інсценізацій за творами М. Матіос). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 32/ упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне: РДГУ, 2019. С. 126-132.
  5. Босак І. Вистава «Солодка» польських митців (за М. Матіос) у контексті теоретичних пошуків театру Є. Ґротовського. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Мистецтво української діаспори ХХ – ХХІ століття як складова системи національної культури». 2019.
  6. Босак І. Концепція театрального знака Т. Ковзана (на прикладі аналізу музики двох інсценізацій роману «Солодка Даруся» М. Матіос). Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ [загальна редакція і упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Банська Бистриця: Посвіт, 2020. Вип. 6. С. 186-193.
  7. Босак І. Інсценізації за творами М. Матіос на сцені Івано-Франківського театру: синтез драми та музики. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 28. Том 5. С. 45-49.

 

Діяльність

Контакти

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва.

e-mail: kmunim@pnu.edu.ua ; iryna.bosak@pnu.edu.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника