Оголошення!

 

У п’ятницю 19 березня 2021 р. о 14.00 на платформі WebEx відбудеться фаховий семінар кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва. Порядок денний:

  1. Проведення експертизи дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» Младенової Тетяни Валеріївни на тему: «Крим у діалозі культур «Захід-Схід» на прикладі музичної творчості» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (голова семінару проф. Дутчак В.Г.).
  2. Проведення експертизи дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» Патер Анастасії Романівни на тему: «Виконавські виміри української сакральної музики» та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (голова семінару проф. Черепанин М.В.).

 

Покликання на зустріч онлайн:

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mb5eebf9ee665c544d0a3c325d0688ade

 

Зав. кафедри

музичної україністики та

народно-інструментального мистецтва                            ДУТЧАК В.Г.