Розклад ЕК магістрів з покликаннями

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _____________ Грицан А.В.

«16» листопада 2020 р.

Навчально-науковий інститут мистецтв

 

 

 

ГРАФІК

роботи Екзаменаційної комісії у 2020 році

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

(спеціалізації – оркестрові інструменти, народні інструменти, сольний спів)

Освітній рівень «магістр»

Форма навчання – денна та заочна

Дата проведення

атестації

Година Назва навчальної дисципліни Форма атестації Група (підгрупа) Аудиторія
08.12 14.00 Дисципліна додаткової кваліфікації (оркестрове диригування) Іспит

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m97e58c9abd10e4fe459fc1cc61b1c938

ММ(м)-22 (народні інструменти), ММ(м)з-22 (народні інструменти) ІМ-502
08.12 16.00 Дисципліна додаткової кваліфікації (сольний спів) Іспит

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m843c30e1caf16fbf0fb946cd0f83d7cd

 

ММ(м)-22 (народні інструменти), ММ(м)з-22 (народні інструменти) ІМ-403
09.12 12 .00 Концертне виконання програми з фаху Іспит

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m5ec002c80a72331aab5953356c607143

 

 

ММ(м)-22 (сольний естрадний спів), ММ(м)з-22 (сольний естрадний спів) Концертна зала університету
09.12 15.00 Концертне виконання програми з фаху Іспит

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m364cb66fe930a10d72662be937cbe132

 

ММ(м)-22 (сольний академічний спів) Концертна зала університету
10.12 10.00 Концертне виконання програми з фаху Іспит

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mde6fdf34a6757a45b5f419f29eba54fd

 

ММ(м)-22 (народні

інструменти), ММ(м)з-22 (народні

інструменти)

ІМ-403
11.12 10.00 Концертне виконання програми з фаху Іспит

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mda67110abebe042b189d526b1aea1168

 

ММ(м)-22 (оркестрові духові інструменти), ММ(м)з-22 (оркестрові духові інструменти) ІМ-403
11.12 14.00 Концертне виконання програми з фаху Іспит

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m646be7a9cbff62bafaf30a84e154684c

 

ММ(м)-22 (оркестрові струнні інструменти), ММ(м)з-22 (оркестрові струнні інструменти) ІМ-403
14.12 09.00 Концертне виконання програми з камерного ансамблю Іспит

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m646be7a9cbff62bafaf30a84e154684c

 

ММ(м)-22 (оркестрові струнні  інструменти), ММ(м)з-22 (оркестрові струнні інструменти) ІМ-403
14.12 14.00 Концертне виконання програми з камерного ансамблю Іспит

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mf0d89483f0321a59845bb7e526be6ba8

 

ММ(м)-22 (оркестрові духові  інструменти), ММ(м)з-22 (оркестрові духові інструменти) ІМ-403
21.12 10.00 Магістерська робота Публічний захист

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m0ebdac884c947dc74c20c5bd65f411ca

 

ММ(м)-22

(оркестрові інструменти, народні інструменти, сольний спів)

ІМ-403
22.12 10.00 Магістерська робота Публічний захист

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mf0d89483f0321a59845bb7e526be6ba8

 

ММ(м)з-22

(оркестрові інструменти, народні інструменти, сольний спів)

ІМ-403

ПОГОДЖЕНО:

Голова екзаменаційної комісії __________________ Круль П.Ф.