Силабуси навчальних дисциплін ОПР “Бакалавр”

Силабуси навчальних дисциплін ОПР “Бакалавр” освітньої програми
“Інструментально-виконавське мистецтво” 2021

Обов’язкові дисципліни

ОК 1   (ЗП 1)      силабус Iсторiя Украiни

ОК 2   (ЗП 2)      силабус Історія української культури

ОК 3   (ЗП 3)      силабус Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 4   (ЗП 4)      силабус Фiлософiя

ОК 5   (ЗП 5)      силабус Іноземна мова

ОК 6   (ЗП 6)      силабус Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 16 (ППО 1)   cилабус Історія світової та української музики

ОК 17 (ППО 2)   силабус Музично-теоретичні дисципліни

ОК 18 (ППО 3)   силабус Фах

ОК 19 (ППО 4)   силабус Оркестровий клас

ОК 20 (ППО 5)   силабус Історя, теорія та методика виконавства

ОК 21 (ППО 6)   силабус Основи науково-дослідної роботи

ОК 22 (ППО 7)   силабус Загальне фортепіано

ОК 23 (ППО 8)   силабус Музична психологія

ОК 24 (ППО 9)   силабус Музична педагогіка

ОК 25 (ППО 10) силабус Інструментознавство, інструментовка та аранжування

ОК 26 (ПП 1)      силабус Навчальна (фольклорна) практика

ОК 27 (ПП 2)      силабус Виробнича (педагогічна) практика

ОК 28 (ПП 3)      силабус Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін

ОК 29 (ПП 4)      силабус Курсова робота з історії, теорії та методики виконавства

ОК 30 (ПП 5)      силабус Атестація (концертне виконання програми з фаху)

ОК 31 (ПП 6)      силабус Методичні рекомендації по написанню дипломної роботи

Вибіркові дисципліни

силабус Музичне краєзнавство

ОК 7 (ВВС 1.1) силабус Культура і мистецтво української діаспори

ОК 8 (ВВС 1.1.1) силабус Історія суміжних видів мистецтв

ОК 9 (ВВС 1.1.2) силабус Музична етнопедагогіка

ОК 10 (ВВС 1.2) силабус Філософія мистецтва

ОК 11 (ВВС 1.2.1) силабус Етика та естетика

ОК 12 (ВВС 1.2.2) силабус Етнологія

ОК 13 (ВВС 1.3) силабус Менеджмент культури і мистецтва

ОК 14 (ВВС 1.3.1) силабус Система-організації-музично-освітнього-процесу

ОК 15 (ВВС 1.3.2) силабус Соціологія культури і мистецтва

ОК 32 (ВВС 2.1) силабус Практика народного інструментального виконавства-Диригування та читка партитур

ОК 32 (ВВС 2.1) силабус Практика народного інструментального виконавства-Додатковий народний інструмент

ОК 32 (ВВС 2.1) силабус Практика народного інструментального виконавства-Інструментальний ансамбль

ОК 33 (ВВС 2.1.1) силабус Практика народного вокально-інструментального виконавства-Сольний спів

ОК 33 (ВВС 2.1) силабус Практика народного інструментального виконавства-Диригування та читка партитур

ОК 33 (ВВС 2.1.1) силабус Практика народного інструментального виконавств. Вокально-Інструментальний ансамбль

ОК 34 (ВВС 2.1.2) силабус Практика академічного камерно-ансамблевого виконавства-камерний ансамбль

ОК 34 (ВВС 2.1.2) силабус Практика академічного камерно-ансамблевого виконавства -Диригуваання та читка партитур

ОК 34 (ВВС 2.1.2) силабус Практика академчного камерно-ансамблевого виконавства- Ансамбль однорідних інструментів

ОК 35 (ВВС2.2) силабус Теорія і регіональна специфіка стилів народного виконавства

ОК 36 (ВВС 2.2.1) силабус Методика співу

ОК 37 (ВВС 2.2.2) слабус Музична критика

ОК 38 (ВВС 2.3) силабус Методика диригування і роботи з народно-інструментальним колективом

ОК 39 (ВВС 2.3.1) силабус Композиторські техніки ХХ-ХХІ ст.

ОК 40 (ВВС 2.4) силабус Фольклорна експедиція (методика, транскрипція, документація)

ОК 41 (ВВС 2.4.1) силабус Теоретичні основи камерно-ансамблевого виконавства