РОМАНЮК ЛЕСЯ БОГДАНІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформація

РОМАНЮК (НИЧАЙ) ЛЕСЯ БОГДАНІВНА

Музикознавець, викладач музично-теоретичних дисциплін.

Закінчила теоретичний (клас Кравців О.С.) та фортепіанний відділи (клас Заслуженого діяча мистецтв Купновицької О.Г.) Івано-Франківського державного музичного училища імені Д. Січинського (диплом з відзнакою, 1995 р.), музичний факультет Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (диплом магістра з відзнакою, 2000 р.), аспірантуру Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (2004 р.) за спеціальністю 17.00.01 – «Теорія та історія культури». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Музичне життя Станіславова другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.» (Львівська національна музична академія імені М. Лисенка, 2008 р.). Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Толошняк Н.А. Отримала Вчене звання доцента кафедри музикознавства та акордеонного мистецтва (2013 р.).

Педагогічну діяльність розпочала з 1994 р., як викладач музично-теоретичних дисциплін і фортепіано та концертмейстер ДМШ № 1 імені М. Лисенка м. Івано-Франківська.

З 2000 р. – викладач музично-теоретичних дисциплін кафедри музикознавства, концертмейстер кафедри співів і диригування та інструментального мистецтва музичного факультету Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Із 2008 р. – доцент кафедри музикознавства та методики музичного виховання; з 2016 р. – доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва.

Читає лекційні курси: «Історія української музики», «Історія світової музики», «Історія суміжних видів мистецтв», «Історія і теорія музичних стилів та жанрів» для аспірантів 2-го року навчання за спеціальністю 034 Культурологія, веде практичні заняття з вищевказаних курсів, а також із курсів  «Поліфонії» та «Сольфеджіо».

Є автором 30 наукових публікацій з питань історичного музикознавства. Серед яких: монографії (у співавторстві з Черепанином М. В.) «Музичне і театральне життя Станиславова (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.)» (2016 р.), співавтор колективної монографії «Музична україністика : європейський контекст» (2015 р.), а також навчально-методичних посібників з «Історії української музики» (2013 р.), «Поліфонії» (2012 р.), Методичної розробки тестів з навчальної дисципліни «Історія української музики» (2013 р.), Методичних рекомендацій до практичних занять та самостійної роботи з фахової дисципліни «Історія української музики» (2018).

Здійснює наукове керівництво бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. Як концертмейстер є лауреатом міжнародних та всеукраїнських конкурсів виконавського мистецтва, учасником міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

У 2017 році пройшла стажування на кафедрі філософії мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (у період з 2 жовтня по 2 листопада 2017 року). Науковий консультант –  завідувач кафедри філософії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор Козаренко Олександр Володимирович.

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національного мистецтва, виховання студентської молоді, високий професіоналізм та з нагоди 10-ї річниці з часу заснування Інституту мистецтв у 2011 р. нагороджена Грамотою ректорату Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Основні публікації

Основні публікації:

Монографії.

 1. Романюк Л. Черепанин М. Музичне і театральне життя Станиславова (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / Романюк Л. Б., Черепанини М. В. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2016. – 508 с.
 2. Музична україністика : європейський контекст : колективна монографія / [ ред. упоряд. Л. Опарик] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», Ін-т мистецтв, каф. Музикознав. Та метод. Муз. Вихов. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. – 304 с.

Статті.

 1. Ничай Л.Б.  Діяльність Вищого музичного інституту ім. Лисенка у Станіславові (У співавторстві з Н.Толошняк) // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2000 . – Вип. ІІ. – С.21-37.
 2. Ничай Л.Б. Консерваторія ім. С.Монюшка в Станіславові // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – Вип. ІІІ. – С.151-161.
 3. Ничай Л.Б. Діяльність українського музично-драматичного театру імені Івана Тобілевича у Станіславові: становлення, репертуар, музика в синтезі мистецтв // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. – №1(10). –  Тернопіль-Київ: ТДПУ імені В.Гнатюка, НМАУ імені П.І.Чайковського, 2003. – С.51-60.
 4. Романюк-Ничай Л.Б. Діяльність польського Музичного Товариства ім. С. Монюшка у Станіславові в контексті музичної культури Галичини кінця ХІХ –  першої третини ХХ століття // Теоретичні та практичні питання культурології. –  Мелітополь: ТОВ „Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні”, 2004. – Вип. ІV. – С.32-42.
 5. Романюк-Ничай Л.Б. Діяльність польського товариства „Театр імені Олександра Фредра у Станіславові” у дзеркалі музично-драматичної культури Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського, 2004. – Вип. 5. – С.88-95.
 6. Романюк Л.Б.  Музично-хорове товариство „Станіславівський Боян”: етапи становлення та розвитку (до 110 річниці з дня заснування) // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. – № 2 (17) – Тернопіль – Київ: ТДПУ імені В.Гнатюка, НМАУ імені П.І.Чайковського, 2006. – С.60-67.
 7. Романюк Л.Б. Музично-драматичне товариство імені А.Гольдфадена в контексті культурно-мистецького життя Станіславова першої половини ХХ ст. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції „Наука: Теорія і практика – 2006»/ Музика і життя. –  Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Том 8. – С.101-103.

Після захисту дисертації:

 1. Романюк Л.Б. Культурно-мистецька практика товариства «Просвіта» та її роль у розвитку музичного життя Станіславова кінця ХІХ – першої третини ХХ століття // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки. – Рівне: Рівенський державний гуманітарний університет, 2008. – Вип.13.– С.57-65.
 2. Романюк Л.Б. Єврейське музично-драматичне товариство ім. А.Гольдфадена в поліетнічному середовищі Станіславова першої третини ХХ століття // Теоретичні та практичні питання культурології. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет, НМАУ імені П.І.Чайковського, 2008. – Вип. ХХV, Частина ІІІ. – С.95-101.
 3. Романюк Л.Б. Специфіка музичної освіти і виховання у початкових і середніх навчальних закладах Станіславова другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2009 . – Вип. 15-16. – С.217-223.
 4. Романюк Л.Б. Освітньо-виховні традиції українського педагогічного товариства «Рідна школа» у сфері музичного мистецтва на теренах Станіславова першої третини ХХ століття // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та НМАУ ім. П.Чайковського. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012.- Вип. Х. – С. 20- 34;
 5. Романюк Л.Б. Діяльність польських музично-драматичних товариств Станіславова на зламі ХІХ і ХХ століть. // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. – № 1 – Тернопіль –ТДПУ імені В.Гнатюка, 2012. – С. 27-34.
 6. Романюк Л.Б. Діяльність польських музично-драматичних товариств Станіславова на зламі ХІХ і ХХ століть. // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. – № 1 – Тернопіль –ТДПУ імені В.Гнатюка, 2013. – С. 27-34.
 7. Романюк Л.Б. Динаміка розвитку жанру фортепіанного етюду в західноєвропейській музичній культурі. // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації» (м. Київ, 25-26 січня 2013 р.). – Київ. : Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта», 2013. – С. 122-125.
 8. Романюк Л.Б. Синкретизм фольклору і джазу в музичному мистецтві України кінця ХХ – початку ХХІ ст.// Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції 16-18 березня 2015 року. – Київ. : «ТК Меганом», 2016. – С. 2015.
 9. Романюк Л. Динаміка розвитку музично-мистецького життя Станіславова в контексті історико-політичних процесів другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. // Stanislawow i ziemia Stanislawowska w II Rzeczypoapolitej. Wojskowosc – bezpieczenstwo – spoleczenstwo – kultura. – Warszawa – Stanislawow. : Centrum Kultury polskiej i dialogu europejskiego w Ivano-Frankiwsku, 2016. – С. 179-186.
 10. Романюк Л. Психологічні аспекти виховання виховання творчої індивідуальності імпровізатора-початківця. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку науки а освіти: теорія і практика. – Одеса. : «ТК Меганом», 2016. – С. 73-82.
 11. Романюк Л. Особливості виховання виконавців-імпровізаторів різних шкіл та систем навчання. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку». – Одеса. : «ТК Меганом», 2016. – С. 72-78.
 12. Романюк Л. Діяльність піаніста-концертмейстера в культурно-мистецькому просторі сучасності. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціум. Наука. Культура» (м. Київ, 26-28 січня 2017 року). – Київ. : «ТК Меганом», 2017. – С.68-77.
 13. Романюк Л. Імпровізація як різновид творчої діяльності в системі початкової музичної освіти. // Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції «Соціум. Наука. Культура» (м. Київ, 26-28 січня 2017 року). – Київ. : «ТК Меганом», 2017. – С.77-85.
 14. Романюк Л. Сенич Х.В. Мііжпредметні зв’язки на уроках музично—теоретичного циклу. // Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної науки в умовах глобалізації (м. Київ, 17-19 січня 2017 року). – Київ. : «ТК Меганом», 2017. – С.83-91.
 15. Романюк Л.Б. Панорама мистецько-освітнього життя Станиславова в контексті культури Прикарпаття (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). // Науковий збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя)». – Івано-Франківськ. : Видавництво «Ярина», підприємець Майданчук І.І., 2017. – С.232-242.
 16. Романюк Л.Б. Маришко Н.П. Становлення та розвиток української фортепіанної музики ХІХ – першої третини ХХ ст. // Матеріали ХІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія і взаємовплив», 2017 р.
 17. Романюк Л.Б. Добровольська Е.В. Фортепіанна творчість композиторів Закарпаття в контексті полі етнічного культурно-мистецького середовища регіону. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». №2 (24). – Киїів, 2017. – С. 34-39.
 18. Романюк Л.Б. Музично-театральне життя єврейської громади міста Станиславова першої третини ХХ ст. // . // Stanislawow i ziemia Stanislawowska w II Rzeczypoapolitej. Wojskowosc – bezpieczenstwo – spoleczenstwo – kultura. – Warszawa – Stanislawow. : Centrum Kultury polskiej i dialogu europejskiego w Ivano-Frankiwsku, 2017. – С. 179-186.
 19. Романюк Л.Б. Проникнення фольклористичних тенденцій у жанр фортепіанної фантазії в творчості композиторів Т. Безуглого, П. Сокальського, Д. Січинського, А. Єдлічки. // Матеріали ХІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія і взаємовплив», 2017 р.
 20. Романюк Л.Б. Музичн-театральне життя Станиславова другої половини ХІХ-першої половини ХХ століття у світлі регіональних культурологічних досліджень України: історіографічний аспект. // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, 2017. – Вип. 36-16. – С. 39-48.

Навчально-методичні праці.

 1. Романюк. Л. Б. Толошняк Н. А. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво» стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк, Н. А. Толошняк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  76 с.
 2. Романюк Л. Б. Історія української музики. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» («Музична педагогіка і виховання») стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  153 с.
 3. Романюк Л. Б. Методична розробка тестів з навчальної дисципліни «Історія української музики» для студентів за напрямом підготовки 6.020204  «Музичне мистецтво» денної та заочної форми навчання. // Л. Б. Романюк – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2013. – 65 с.
 4. Романюк Л.Б. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з фахової дисципліни «Історія української музики» (для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; уклад. : Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ: 2018. – 72 с.

 

Діяльність

Навчально-методичні праці.

 1. Романюк. Л. Б. Толошняк Н. А. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво» стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк, Н. А. Толошняк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  76 с.
 2. Романюк Л. Б. Історія української музики. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» («Музична педагогіка і виховання») стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  153 с.
 3. Романюк Л. Б. Методична розробка тестів з навчальної дисципліни «Історія української музики» для студентів за напрямом підготовки 6.020204  «Музичне мистецтво» денної та заочної форми навчання. // Л. Б. Романюк – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2013. – 65 с.
 4. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з фахової дисципліни «Історія української музики» (для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; уклад. : Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ: 2017. – 65 с.

Телерадіопередача на ТРК «Вежа» «Кава брейк» з Мартою Франкевич.

 

Контакти

leromanyk@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника