Програми наукових конференцій

Програма звітної конференції студентів за 2019 рік

 

Звітна наукова конференція студентів

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КЕРІВНИК – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.І.ВОЛОЩУК

ПІДСЕКЦІЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА І МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

(вул. Сахарова 34а, ауд. 402)

2019-2020 н.р.

КЕРІВНИК — кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф.КНЯЗЄВ.

СЕКРЕТАР — кандидат мистецтвознавства, викладач Л.І.ДУДА.

 

 1. «Баянна творчість В. Власова як складова репертуару учнів ДМШ»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв І.І. ЗБІГЛІ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Жанр рапсодії у творчості українських композиторів для цимбалів соло»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв В.Р. РИБЧАК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М. ГУЛЯНИЧ

 1. «Парафраз в українському баянному мистецтві: жанрові, стильові, виконавські аспекти»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв С.В. ЯРЕМИЧ

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г. ДУТЧАК

 1. «Київська школа виконавства на кларнеті: історичний та теоретико-методичний аспекти»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв О. ТЕРЕМКО

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК

 1. «Творча діяльність Ж.-М. Лондейкса в контексті французького духового мистецтва другої половини ХХ-початку ХХІ століття»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв А. ЯСЬКІВ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК

 1. «Творча діяльність жінок-саксофоністок у контексті духової традиції ХХ-початку ХХІ століття»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв М. СЛОБОДЯН

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК

 1. «Віуелла як попередниця іспанської класичної гітари»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв Г.В. ДОМБРОВА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М. ГУЛЯНИЧ

 1. «Виконавська творчість скрипаля Петра Терпелюка у контексті народно-інструментального мистецтва Прикарпаття»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв Х.В. ВІЗНОВИЧ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.І. ВОЛОЩУК

 1. «Виконавська техніка гітариста в контексті сучасних процесів глобалізації гітарного мистецтва»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв М.О. ШЕМЕТ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК

 1. «Основоположники професійного гітарного мистецтва на Закарпатті: Володимир Гошовський та Федір Смерічка»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв П.-П.М. ШМАНЬО

Науковий керівник – заслужений працівник культури України, доцент М.О. ШЕВЧЕНКО

 1. «Фольклорні фестивалі Закарпаття періоду незалежності України»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв М.Ю. ТИМЧУК

Науковий керівник – заслужений працівник культури України, доцент М.О. ШЕВЧЕНКО

 1. «Основні принципи організації самостійної роботи студента у вищій школі з навчального предмету фах (баян)»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв В.Д. МУРАФА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Особливості розвитку музично-творчих здібностей школярів молодших класів»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв В.І. БРУЖА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА

 1. «Технічний розвиток акордеоніста в контексті роботи над засобами музичної виразності»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Д.В.ШКЬОПУ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Теоретичні та історичні аспекти еволюції українського гітарного мистецтва»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Г.В. ГРИНЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК

 1. «Виконавська інтерпретація як чинник формування етичної позиції музиканта»

Студ. 3  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Д.В. ШКВАРОК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК

 1. «Творчість Григорія Китастого у контексті розвитку бандурного мистецтва ХХ ст.»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв А.Р. СЕМ’ЯНЧУК

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г. ДУТЧАК

 1. «Ладова система традиційного кобзарства та її еволюція у творчості Зіновія Штокалка»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Т.М. ЧЕПИГА

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г. ДУТЧАК

 1. «Жанр фантазії у бандурному мистецтві ХХ – поч. ХХІ ст.»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Д.Т. ЕНДРЮС-СМИКУЛІС

Науковий керівник – заслужений працівник культури України, доцент М.О. ШЕВЧЕНКО

 1. «Варіаційний цикл та його еволюція в бандурному мистецтві ХХ – поч. ХХІ ст.»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв К.М. ЦЮПА

Науковий керівник – заслужений працівник культури України, доцент М.О. ШЕВЧЕНКО

 1. «Творчість Юрія Олійника в контексті розвитку академічного бандурного мистецтва (до 90-річного ювілею)»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв М.Я. ПОРОХ

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г. ДУТЧАК

 1. «Звукозаписи українських дум: історія та сучасність»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Н.М. ЗІТИНЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, викладач Л.І. ДУДА

 1. «Тенденції розвитку оригінального дитячого репертуару баяна-акордеона другої половини ХХ початку ХХІ століття»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Д.П. ГОСПОДАРЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА

 1. «Значення творчої діяльності Василя Ємця у академізації бандурного мистецтва»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв О.Є. ХАРІВ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, викладач Л.І. ДУДА

 1. «Музичне мистецтво як засіб терапевтичного впливу (на прикладі роботи з школярами молодших класів)»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв А.В. ВІКІРЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА

 1. «Етнорегіональна специфіка весняної обрядовості гуцулів ХХ – початку ХХІ ст.»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв І.В. ПУРШЕГА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 

Звітна наукова конференція студентів

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КЕРІВНИК – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.І.ВОЛОЩУК

ПІДСЕКЦІЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА І МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

(вул. Сахарова 34а, ауд. 402)

2018-2019 н.р.

КЕРІВНИК — кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф.КНЯЗЄВ.

СЕКРЕТАР — кандидат мистецтвознавства, концертмейстер Л.І.ДУДА.

 

 1. «Еволюція ударної установки в дзеркалі музичних стилів ХХ століття»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв К.Д. ВАСИЛІВ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК

 1. «Постмодерні тенденції сучасного скрипкового виконавства»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв Д.Ю. ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК

 1. «Особливості внутрішньо-ансамблевого спілкування виконавця-ударника»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв П.О. ДМИТРАШ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК

 1. «Жанрово-стильові особливості західноєвропейської скрипкової сонати доби Бароко»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв У.І. САЛУК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК

 1. «Розвиток академічної саксофонної освіти у Києві межі ХХ – ХХІ століть»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв В.І. КОВБАС

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК

 1. «Альтове мистецтво епохи Романтизму»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв Д.С. ПЛАКСІЙ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА

 1. «Етно-регіональна специфіка музичного фольклору Закарпаття кінця ХХ – початку ХХІ ст.»

Студ. 4 курсу Навчально-наукового інституту мистецтв О.І. САБАДИШ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 1. «Жанр рапсодії у творчості українських композиторів для цимбалів соло»

Студ. 4 курсу Навчально-наукового інституту мистецтв В.Р. РИБЧАК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М. ГУЛЯНИЧ

 1. «Гендерні особливості сучасного гітарного виконавства»

Студ. 4 курсу Навчально-наукового інституту мистецтв І.О. КОЦУРСЬКА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ОПАРИК

 1. «Виконавська творчість скрипаля Петра Терпелюка у контексті народно-інструментального мистецтва Прикарпаття»

Студ. 4 курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Х.В. ВІЗНОВИЧ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.І. ВОЛОЩУК

 1. «Жанр парафразу в українському баянному мистецтві»

Студ. 4 курсу Навчально-наукового інституту мистецтв С.В. ЯРЕМИЧ

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК

 1. «Різдвяно-обрядові традиції Гуцульщини: історія і сучасність»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв І.В. ГРЕЧКА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 1. «Актуалізація творчості О. Вересая в бандурному мистецтві сучасності»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв М.В. БЕЦА

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК

 1. «Мелодекламація як жанр на перетині музичної і театральної площин в українській культурі»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв О.С. ДОВГАС

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК

 1. «Еволюція духовно-релігійної складової репертуару кобзарів-бандуристів»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв І.Л. ДМИТРІЄВА

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК

 1. «Народний музичний інструментарій Словаччини: історико-виконавський аспект»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв П.П. КОВАЛИК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 1. «Баянна творчість В. Семенова»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв В.Д. СИДОРАК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Організація музичної діяльності у шкільному навчальному закладі»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв Н.П. МЕЛЬНИК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Кишинівська цимбальна школа в історичній динаміці»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв І.М. ГАВРИЛЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М. ГУЛЯНИЧ

 1. «Когнітивна модель музично-виконавської інтеграції»

Студ. 2  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Д.В.ШКВАРОК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М.ОПАРИК

 1. «Техніка міховедення на акордеоні: методичний аспект»

Студ. 2  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Д.О. ІВАСЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Основні принципи організації самостійної роботи студента у вищій школі з навчального предмету фах (баян)»

Студ. 3  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв В.Д. МУРАФА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Народний музичний інструментарій України та Польщі: історичні витоки та сфери побутування»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв Т.І. БОДНАРУК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 1. «Баянна творчість В. Власова як складова репертуару учнів ДМШ»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв І.І. ЗБІГЛІ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Фольклорні фестивалі Закарпаття періоду незалежності України»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв М.Ю. ТИМЧУК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Основоположники професійного гітарного мистецтва на Закарпатті: Володимир Гошовський та Федір Смерічка»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв П.-П.М. ШМАНЬО

Науковий керівник – заслужений працівник культури України, доцент М.О. ШЕВЧЕНКО 

 1. «Творча діяльність С. Овчарової в контексті розвитку сучасного бандурного мистецтва»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв О.І. ЯНКЛЕВИЧ

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК

 1. «Віуелла як попередниця іспанської класичної гітари»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Г.В. ДОМБРОВА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М. ГУЛЯНИЧ

 1. «Творчий портрет Василя Грималюка (Могура) в автентичному мистецтві Гуцульщини»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв М.М. МОТРЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА

 

Звітна наукова конференція студентів 

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КЕРІВНИК – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.І.ВОЛОЩУК

ПІДСЕКЦІЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

І МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

(вул. Сахарова 34а, ауд. 402)

2017-2018 н.р.

КЕРІВНИК — кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф.КНЯЗЄВ.

СЕКРЕТАР — кандидат мистецтвознавства, концертмейстер Л.І.ДУДА.

 

 1. «Соната для флейти доби бароко: теоретичний, історичний та виконавський аспекти»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв Л.М. ФРЕЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК

 1. «Музично-психологічні аспекти виконавства на бандурі»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв О. ЮГОВА

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК

 1. «Розвиток академічної саксофонної освіти у Львові (кінця ХХ – початку ХХІ століть)»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв Б.С. ЛАНЬ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С.ПАЛІЙЧУК.

 1. «Бандура в ансамблі з фортепіано: теорія і практика виконавства»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв І.О. ЧОБОРЯК

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК

 1. «Львівська школа виконавства на кларнеті: історичний та методичний аспекти»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв В.Я. ПАЗИН

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С. ПАЛІЙЧУК

 1. «Гітарна імпровізація: теорія, практика, виконавство»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв Р. ГРОДЗІНСЬКИЙ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р.ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 1. «Камерно-ансамблевий напрямок у баянно-акордеонному мистецтві України»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв М.М. ХІМЕЙЧУК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Мандоліна, домра, гітара: компаративний аналіз інструментарію»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв І.М. СОЛЯНИК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р.ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 1. «Фольклорні і нефольклорні тенденції у баянній творчості українських композиторів (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв В.В. КОЛІБАБЧУК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Композиторська творчість Віктора Власова для баяна-акордеона»

Магістрант Навчально-наукового інституту мистецтв А.В. СІТКО

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА

 1. «Психологічні аспекти сценічного виконавства»

Магістрантка Інституту мистецтв Ю.Б. МАРЦІН

Науковий керівник – заслужений працівник культури України, доцент П.М. ЧОЛОВСЬКИЙ

 1. «Альтове мистецтво Західної Європи: історичний контекст»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв О. ПИЛЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Б.РОМАНЮК

 1. «Загальні принципи розвитку виконавського апарату баяніста»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв Т.І. РАПАВА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Мистецька діяльність Анджея Кшановського та Броніслава Казіміра Пшебильського в акордеонно-баянній музиці Польщі другої половини ХХ століття»

Магістрантка Навчально-наукового інституту мистецтв Б.Б. ХАЛУС

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА

 1. «Естрадно-джазова музика для баяна-акордеона за матеріалами сучасних інтернет-видань»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Б.Р. БЕГЕЙ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА

 1. «Персональні виконавські практики у розвитку акордеонного мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ ст.»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Д.Ф. БОТА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Виконавські тенденції в гітарному мистецтві України другої половини ХХ століття»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Н.Т. ВЕНГРЕНЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент М.В. БУЛДА.

 1. «Еволюція духовно-релігійної складової репертуару кобзарів-бандуристів»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв І.Л. ДМИТРІЄВА

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

 1. «Народний музичний інструментарій Словаччини: історико-виконавський аспект»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв П.П. КОВАЛИК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 1. «Творчий портрет В’ячеслава Семенова»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв В.Д. СИДОРАК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ

 1. «Особливості виконання поліфонічних творів на баяні, акордеоні»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв О.В. СЕМЕНЧУК

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Використання музичного фольклору на заняттях з дітьми у дошкільних навчальних закладах»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв В.Д. ГОРГАНЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.М. ПАСІЧНЯК

 1. «Народне аматорське мистецтво села Чорнолісці періоду незалежності України»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв М.Л. ФИЦИК

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор М.В. ЧЕРЕПАНИН

 1. «Сопілка у системі шкільної музичної освіти та виконавській практиці України»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв А.А. СТАРЖИНСЬКИЙ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М.ГУЛЯНИЧ

 1. «Іспанська музична культура через призму професійної гітарної виконавської практики»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв С.М. ОСТРОВСЬКА

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М.ГУЛЯНИЧ

 1. «Народний музичний інструментарій України та Польщі: історичні витоки та сфери побутування»

Студ. 4  курсу Навчально-наукового інституту мистецтв Т.І. БОДНАРУК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р. ФАБРИКА-ПРОЦЬКА

 

 

Звітна наукова конференція студентів

СЕКЦІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КЕРІВНИК – доктор мистецтвознавства, професор П.Ф.КРУЛЬ

ПІДСЕКЦІЯ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

І МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

(вул. Сахарова 34а, ауд. )

2016-2017 н.р.

КЕРІВНИК — кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф.КНЯЗЄВ.

СЕКРЕТАР — старший лаборант Л.І.ДУДА.

 

 1. «Міждисциплінарність як чинник розвитку пізнавальної активності дітей на заняттях з предметів музично-теоретичного циклу»

Магістрантка Інституту мистецтв Х. СЕНИЧ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Б.РОМАНЮК.

 1. «Альт у західноєвропейській інструментальній традиції ХІХ століття»

Магістрантка Інституту мистецтв Я. ПАВЛИК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С.ПАЛІЙЧУК.

 1. «Методика гри на бандурі періоду ХХ – початку ХХІ ст.: теорія, історія та компаративний аналіз»

Магістрантка Інституту мистецтв О. КОВАЛЕНКО

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

 1. «Кобзарське мистецтво як феномен сакральної культури українців»

Магістрантка Інституту мистецтв О. КУБІК

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

 1. «Конкурсно-фестивальний рух в бандурному мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в Україні та за кордоном»

Студ. 5  курсу Інституту мистецтв О.МАЦЮК

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор М.В.ЧЕРЕПАНИН.

 1. «Тріо бандуристок як пріоритетна форма академічного народно-інструментального ансамблю в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст.»

Магістрантка Інституту мистецтв Н. БАКАЛЯР

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

 1. «Творча діяльність Володимира Зубицького у контексті баянно-акордеонного мистецтва України і зарубіжжя»

Студ. 5  курсу Інституту мистецтв С. МАТВІЇВ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.Р.ФАБРИКА-ПРОЦЬКА.

 1. «Сценічна практика у фаховій діяльності акордеоніста»

Магістрант Інституту мистецтв Н. МЕЛЬНИК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ.

 1. «Виконавська та педагогічна діяльність В. Безфамільнова»

Студ. 5  курсу Інституту мистецтв М. НИКИПАНЧУК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ.

 1. «Творча діяльність Марселя Мюля в контексті французького духового мистецтва ХХ століття»

Магістрант Інституту мистецтв Р. ПАВЛЮК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент І.С.ПАЛІЙЧУК.

 1. «Львівська гітарна школа: освітні та виконавські традиції»

Магістрант Інституту мистецтв Ю. ЧЕРНІЙ

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М.ГУЛЯНИЧ.

 1. «Українська фортепіанна фантазія: історія, жанрова типологія та виконавська практика»

Магістрантка Інституту мистецтв Я. ОДОКІЙЧУК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Б.РОМАНЮК.

 1. «Жанр ліричної мініатюри в українській фортепіанній музиці ХІХ – першої третини ХХ століття (ноктюрн, пісня без слів)»

Магістрантка Інституту мистецтв Н. МАРИШКО

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Л.Б.РОМАНЮК

 1. «Творчий портрет Володимира Подгорного»

Студ. 4  курсу Інституту мистецтв В. КОЛІБАБЧУК

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент В.Ф. КНЯЗЄВ.

 1. «Музично-психологічні аспекти виконавства на бандурі»

Студ. 4  курсу Інституту мистецтв О. ЮГОВА

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

 1. «Творчість та здобутки гітариста Пако де Лусії»

Студ. 4  курсу Інституту мистецтв А. ТОКАР

Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.М.ГУЛЯНИЧ.

 1. «Актуалізація творчості О.Вересая в бандурному мистецтві сучасності»

Студ. 3  курсу Інституту мистецтв М. БЕЦА

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

 1. «Еволюція духовно-релігійної складової репертуару бандуристів»

Студ. 3  курсу Інституту мистецтв І. ДМИТРІЄВА

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор В.Г.ДУТЧАК.

 1. «Психологічні особливості сценічного виконавства»

Студ. 4  курсу Інституту мистецтв Ю. МАРЦІН

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор М.В. ЧЕРЕПАНИН.