Навчально-методичні матеріали

Дутчак В.Г.

Монографії:

 1. Христина Фіцалович: «У ролях моя біографія…» / Науково-популярне видання. Автор-упорядник Віолетта Дутчак (Упорядкування, загальна редакція). – Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – 176с., ілюст.
 2. Дзвеніть могутньо, святі бандури… До 40-річчя Івано-Франківської муніципальної капели бандуристів»: музично-краєзнавче видання / В.Г.Дутчак, С.Я.Жовнірович, М.О.Шевченко. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2009. – 148 с.

Статті-гасла та статті-персоналії у Музичній енциклопедії України, т.2, Київ, 2009.

 1. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область [колективна монографія]. – Розділ «Музика». – К. : Знання, 2010. – С. 172–178.
 2. Ансамблева народно-інструментальна традиція Прикарпаття : взаємодія фольклорного та академічного напрямів [колективна монографія]. – Розділи і підрозділи 2. Музичний інструментарій народно-ансамблевого мистецтва Прикарпаття: етномузикознавчий дискурс (2.1. Народний інструментарій в органологічній класифікації: ідіофони (самозвучні), мембранофони (ударні), аерофони (духові), хордофони (струнні). 2.2. Вплив процесів удосконалення на традиційний інструментарій Прикарпаття. Майстри народних інструментів).3. Симбіоз фольклорних та академічних традицій у народно-інструментальному виконавстві Прикарпаття (3.1.Творчі здобутки фольклорних та професійних колективів регіону – «Акордеон на Прикарпатті», «Бандурне мистецтво на Прикарпатті», «Оркестр «Гуцулія», «Тріо «Намисто», «Муніципальна капела бандуристів», «Гуцульський ансамбль пісні і танцю», оркестр народної музики «Ґердан»; 3.4. Конкурсно-фестивальний рух як засіб інтеграції народно-ансамблевого виконавства Прикарпаття у світовий культурно-мистецький простір.3.5.Звукозаписи фольклору Прикарпаття у сучасних аудіо та відеозаписах). – Івано-Франківськ : Гостинець, 2010. – 8 др. арк.

 

 Гулянич Ю.М.

Науково-методичні коментарі до нотного збірника Богдана Кутюка «Domeniko –  sonateinD& inC» 2006 р.

Монографії:

 1. «Композитор Богдан Котюк. Грані творчої особистості – Львів: ТзОВ «ВФ «Афіша»», 2008. – 160 с.
 2. Ансамблева народно-інструментальна традиція Прикарпаття : взаємодія фольклорного та академічного напрямів [колективна монографія]. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2010. – 10 др. арк.

Наукові статті

 1. Гулянич Ю.М. Дуальність композиторської взаємодії з пластом музики нефіксованої традиції (із творчого доробку Богдана Котюка) / Ю.М.Гулянич // Студії мистецтвознавчі. – К., 2006. – Число 2 (14): Театр. Музика. Кіно. – С. 18-22.
 2. Гулянич Ю. Естетика фольклоризму творчості композитора Богдана Котюка / Ю.М.Гулянич // Нар. Творчість та етнографія. – К., 2007. № 5. – С. 27-31.
 3. Гулянич Ю. Полістилістичні констеляції у творчості Богдана Котюка через призму дослідження інструментального етнофольклоризму / Ю.М.Гулянич // Науковий вісник. Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – К., 2007. – Вип. 69: Виконавське музикознавство Книга тринадцята. – С. 41-58.
 4. Гулянич Ю. Становлення і розвиток Львівської цим бальної школи / Ю.М.Гулянич // Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 57-61.
 5. Гулянич Ю. Коментар. / Ю.М.Гулянич // Богдан Котюк. Two “Domeniko-sonate in D & in C” for 2 cimbalom. – Львів: Афіша, 2007. – С. 16-41. Гулянич Ю. Композитор Богдан Котюк. Грані творчої особистості / Ю.М.Гулянич // За наук. ред. Т. М. Барана. – Львів: Афіша, 2008. – 159 с.
 6. Гулянич Ю. Тенденції творення мистецьких ідеалів у світлі проблеми фіксації звукового поля / Ю.М.Гулянич //  Столична кафедра народних інструментів як методологічний центр жанру. – Матеріали конференції – К., НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. – С. 120-126.
 7. Гулянич Ю. Тенденції формування композиторської стилістики Богдана Котюка / Ю.М.Гулянич //  Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. –  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. – С. 120-123.

 

Чоловський П.М.

 1. Навчально-репертуарний збірник. Співає лемківська хорова капела «Бескід». –Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. –106с.
 2. Навчально-репертуарний збірник пісень «Гей ви, хлопці, ви молодці». – Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – 84 с.

 

Фейда Ю.С.

 1. Концертні обробки для баяна.Репертуарний збірник. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 52 с.
 2. Юрій Фейда. Грає інструментальний ансамбль «Усмішка». І випуск. Івано-Франківськ, 2008р. Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – 147 с.
 3. Юрій Фейда. Грає інструментальний ансамбль «Усмішка». ІІ випуск. Івано-Франківськ, 2008р. Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – 149 с.

 

Пасічняк Л.М.

Навчально-методичні публікації

 1. Пасічняк Л. Робота диригента над музичним твором: Методичні рекомендації до дисципліни “Оркестрове диригування” для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво” (спеціалізацій “Народні інструменти”, “Музичний фольклор”) ОКР “бакалавр” / Л.Пасічняк. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. – 72 с.
 2. Пасічняк Л. Етноінструментознавство: Робоча навчальна програма та методичні рекомендації до дисципліни “Етноінструментознавство” для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки “Музичне мистецтво” (спеціалізації “Музичний фольклор”) ОКР “бакалавр” / Л.Пасічняк. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2013. – 96 с.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Пасічняк Л. Троїста музика в народно- інструментальному мистецтві України ХХ століття / Л.Пасічняк // Мистецтвознавство. Вісник Прикарпатського університету. – Вип.IV. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – С. 133-144.
 2. Пасічняк Л. Народно-інструментальний ансамбль в Україні ХХ століття (спроба типологічної класифікації) / Л.Пасічняк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип.V. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – С. 108-116.
 3. Пасічняк Л. Конкурси і фестивалі як засіб активізації академічного народно-ансамблевого інструментального виконавства / Л.Пасічняк // Українське мистецтвознавство:матеріали, дослідження, рецензії / Упоряд. Шевчук О. В. – К. : ІМФЕ, 2003. – С. 82-87.
 4. Пасічняк Л. Удосконалення народного інструментарію як передумова активізації академічного інструментального ансамблевого виконавства України ХХ століття / Л.Пасічняк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Мистецтвознавство. – № 2 (11). – Тернопіль-Київ : Тернопільський ДПУ ім.В.Гнатюка, НМАУ ім.П.Чайковського, 2003.– С. 82-91.
 5. Пасічняк Л. Творчість Астора П’яццолли в сучасному академічному баянно-акордеонному ансамблевому мистецтві України / Л.Пасічняк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип.VІ. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – С. 141-148.
 6. Пасічняк Л. Переклади (аранжування) як складова сучасного репертуару академічних народно-інструментальних ансамблів України / Л.Пасічняк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип.VІІ. Івано-Франківськ : Плай, 2004. – С. 190-198.
 7. Пасічняк Л. Розвиток баянно-акордеонного ансамблевого виконавства в Україні / Л.Пасічняк // Музичне виконавство: Науковий вісник НМАУ ім. П. Чайковського. – Вип. 40. – К. : Друкар, 2004. – С. 162-171.
 8. Пасічняк Л. Оркестр “Рапсодія”: виконавський феномен народно-інструментального мистецтва Прикарпаття / Л.Пасічняк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – В.ХV- ХVІ. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2009. – С. 153-162.
 9. Пасічняк Л. Проблеми методології дослідження академічного народно-інструментального ансамблю в Україні / Л.Пасічняк // Музикознавчі студії: Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка. – Вип. 21. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 58-66.
 10. Пасічняк Л. Народно-інструментальна ансамблева музика календарних та сімейно-побутових обрядових дійств на Гуцульщині / Л.Пасічняк // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 15. – Рівне: РДГУ, 2009. – Т.1. – С. 96-100.
 11. Пасічняк Л. Особливості формування репертуарних тенденцій академічних народно-інструментальних ансамблів України / Л.Пасічняк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство: до 70-річчя заснування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – В. 17-18. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2009-2010. – С. 307-312.
 12. Пасічняк Л. Українська школа академічного народно-інструментального ансамблевого виконавства М.М.Геліса: традиції і сучасність / Л.Пасічняк // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського: збірник наукових праць. – Вип.5. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 185-196.
 13. Пасічняк Л. Ансамблеве виконавство на народних інструментах у контексті академічного камерного музичного мистецтва / Л.Пасічняк // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка. – Вип. 24. “Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика”: Збірник статей. Серія: Виконавське мистецтво. Кн. І. – Львів: Сполом, 2010. – С. 372-380.
 14. Пасічняк Л. Симбіоз фольклорних і академічних традицій у народно-інструментальному виконавстві на сучасному етапі (на прикладі творчої діяльності професійних колективів Прикарпаття) / Л.Пасічняк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство: до 70-річчя заснування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – В. 19-20. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2010. – С. 159-165.
 15. Пасічняк Л. Збереження та пропагування традицій народно-інструментального виконавства Карпатського регіону (на прикладі фестивалю оркестрів народних інструментів “Кобзареві струни”) / Л.Пасічняк // Мистецтвознавство. Вісник Прикарпатського університету. – Вип. 23. До 10-річчя Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2011. – С. 175-186.
 16. Пасічняк Л. Народно-інструментальне ансамблеве виконавство України у світлі наукових студій / Л.Пасічняк // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне : РДГУ, 2011. – Т.1. – С. 240-247.
 17. Пасічняк Л. Народні інструменти України в контексті формування ансамблевих традицій: джерелознавчий аспект / Л.Пасічняк // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: КОЛО, 2012. – № 5 (88) травень. – С. 106-110.
 18. Пасічняк Л. Регіональна специфіка народно-інструментального музикування в Україні (на прикладі Прикарпатського регіону) / Л.Пасічняк // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського: збірник наукових праць / [ред. кол. : В.І.Рожок, В.Т.Посвалюк та ін.; упоряд. О.І.Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 10. – С. 215-228.

 

Князєв В.Ф.

Навчально-методичні публікації

 1. Князєв В. Ф.  Сценічне хвилювання у концертній діяльності виконавця /      В.Ф. Князєв  //  Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай. – 2001. – Вип. ІІІ. – С.41-49.
 2. Князєв В. Ф.  Еволюція розвитку баянної техніки в контексті розвитку оригінальної музичної мови / В.Ф. Князєв // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, – 2002. – Вип. ІV. – С.41-49.
 3. Князєв В. Ф.   Еволюція розвитку елементів баянної техніки / В.Ф. Князєв  //   Музичне виконавство. – Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. – К.: 2002. – Вип. 22. – С. 166-178.
 4. Князєв В. Ф.  Перекладення та транскрипцїї у становленні та розвитку виконавської техніки баяніста / В.Ф. Князєв // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, – 2004. – Вип. VІ. – С.148-157.
 5. Князєв В. Ф.  Удосконалення виражальних можливостей баяна як стимул до розвитку виконавської техніки / В.Ф. Князєв // Музичне виконавство. – Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. –  К.: 2004. – Вип. 40. – С.17-28.
 6. Князєв В. Ф.  Еволюція виконавської техніки в українській баянній школі (друга половина ХХ століття) / В.Ф. Князєв // Львівська баянна школа та її видатні представники: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. –Дрогобич: Коло, – 2005. – С. 59-66.
 7. Князєв В. Ф.  Артистично-театральні аспекти виконавського мистецтва баяністів / В.Ф. Князєв // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: Плай, – 2007. – Вип. Х – ХІ. – С. 268-275.
 8. Князєв В. Ф.  Сценічні аспекти виконавської техніки у творчості провідних українських баяністів  / В.Ф. Князєв //  Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: науковий журнал. 4’ 2007. – К.: Міленіум, –  2007. – С. 67-75.
 9. Князєв В. Ф.  Розвиток баянного виконавства в контексті вдосконалення виражальних можливостей інструмента / В.Ф. Князєв // Традиційне музикування українців у європейському просторі: Матеріали  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2007. – С. 115-118.
 10. Князєв В. Ф.  Психофізичні основи виконавської майстерності баяніста /     В.Ф. Князєв  //  Українська культура: минуле, сучасне, шляхи  розвитку: зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного ун-ту. Вип. 13 – Рівне: РДГУ, – 2008. – С. 147-154.
 11. Князєв В. Ф.  Виконавська техніка баяніста як об’єкт наукового дослідження / В.Ф. Князєв  // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. –  Вип. 13. – К.: Міленіум, – 2008. – С. 38-47.
 12. Князєв В. Ф.  Теоретичні основи виконавської підготовки баяніста.Методичні рекомендації  Методичні рекомендації.  Івано-Франківськ, «Галицький тракт». – 2008. – 38 с.
 13. Князєв В. Ф.  Оригінальні баянні виконавсько-технічні прийоми в контексті практичного відтворення / В.Ф. Князєв // Мистецтвознавство: Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.  Вип. 15-16. – Івано-Франківськ, Плай, –  2009. – С.163-167.
 14. Князєв В. Ф.  Відтворення джазової стилістики баянними виконавсько-технічними засобами (на прикладі Партити-концертанти №3 А.Білошицького) / В.Ф. Князєв // Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Л. Українки та Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: зб. наук. пр. –  Вип. 6. – Луцьк: Волин. нац.  ун-т ім. Л. Українки, 2010. –  С. 176 – 187.
 15. Князєв В. Ф.  Київська баянна школа / В.Ф. Князєв  // Часопис НМАУ ім. П.І.Чайковського: Науковий журнал. №1 (6). – К.: 2010. – С. 29-36.
 16. Князєв В. Ф.  Науково-педагогічна діяльність М.Давидова в контексті становлення та розвитку української баянної школи  / В.Ф. Князєв  // Проблеми історії й теорії академічного народно-інструментального виконавства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 80-річчя від дня народження М.А.Давидова 20-21 грудня  2010 року. – К.:  2010. – С. 88-98
 17. Вища музична освіта на Прикарпатті та розвиток народно-інструментального мистецтва. / Князєв В. Ф., Дутчак В. Г.,  Пасічняк  Л. М., Давидов  М. А. − Підручник. Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа). – К.:  НМАУ. − 2010. – 592 с. 
 18. Князєв В. Ф.  Теоретичні основи виконавської підготовки баяніста-  акордеоніста.  Навчально-методичний посібник / Владислав Князєв. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. –  211 с.
 19. Князєв В. Ф. Розвиток жанру обробки народної музики у баянно-акордеонній творчості українських композиторів другої половини ХХ ст.  / В.Ф. Князєв  // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наукових праць. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т. 1. – С. 225-230.
 20. Князєв В. Ф. Візуалізація у баянно-акордеонному мистецтві: композиторські ідеї та виконавське втілення / В. Ф. Князєв // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мукачеве, 2012. – С. 126-128.
 21. Князєв В. Ф. Львівський баянний осередок у контексті становлення регіональної баянної школи / В. Ф. Князєв // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 271-274.
 22. Князєв В. Ф. Розвиток баянно-акордеонного мистецтва на Закарпатті (друга половина ХХ– початок ХХІ століття) / В. Ф. Князєв // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мукачеве, 2013. – С. 121-123.

Навчальний посібник:

 1. “Теоретичні основи виконавської підготовки баяніста-акордеоніста з грифом” Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України (лист №1/11-829 від 31.01.11).

 

Фабрика – Процька О.Р.

Навчально-методичні публікації

 1. Фабрика-Процька О. Культурно-мистецька діяльність лемків на теренах України у ІІ половині ХХ століття / О. Фабрика-Процька // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. — Івано-Франківськ, 2001. — Вип. 7. — С. 170—176.
 2. Фабрика О. Життя та культурна діяльність лемків у Західній Україні / О. Фабрика // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ : Плай, 2001. — Вип. ІІІ. — С. 49—55.
 3. Фабрика-Процька О. Лемки України України: історія, культура, духовність / О. Фабрика-Процька // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць. — К. : УНІСЕРВ, 2002. — Вип. 13. — С. 76—80.
 4. Фабрика-Процька О. Дослідження та творче використання лемківського пісенного фольклору / О. Фабрика-Процька // Вісник Прикарпатського університету : Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ : Плай, 2005. — Вип. VIII. — С. 187—196.
 5. Фабрика-Процька О. Трансформаційні особливості пісенної культури депортованих лемків у ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. / О. Фабрика-Процька // Культура і сучасність: альманах. — К. : ДАКККіМ, 2006. — № 1. — С. 58—64.
 6. Фабрика-Процька О. Виконавська діяльність народної хорової капели «Лемковина» у контесті розвитку українського народнопісенного мистецтва / О. Фабрика-Процька // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ : Плай, 2007. — Вип. X—XI. — С. 93—100.
 7. Фабрика-Процька О. Збереження національних традицій на міжнародних фестивалях «Лемківська ватра» / О. Фабрика // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2009-2010. Вип. 17-18. — Івано-Франківськ. — С. 41-44.
 8. Фабрика-Процька О. Р. Лемківські пісні у сучасному репертуарі виконавців на народних інструментах / О. Р. Фабрика-Процька / Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної академії України імені П.І.Чайковського : зб. наук. пр. – Вип.6 / ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін.; упоряд. О. І. Коменда. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 139-145.
 9. Фабрика-Процька О. Р. Трансформація лемківської  традиційної культури в Україні ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. /  О. Р. Фабрика-Процька // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної академії України імені П.І.Чайковського : зб. наук. пр. – Вип.7 / ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін.; упоряд. О. І. Коменда. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 369-374.
 10. Фабрика-Процька О. Р. Збереження традицій русинів-українців Східної Словаччини у сучасний період: проблеми ідентифікації та асиміляції / О. Р. Фабрика-Процька // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство, 2011. Вип. 21-22. — Івано-Франківськ. —  С. 152-157.
 11. Фабрика-Процька О. Р. «Бескид» — оберіг лемківського пісенного фольклору / О. Р. Фабрика-Процька // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип.23 . 2011 . До 10-річчя Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. — Івано-Франківськ . — С. 186-194.

Збірники наукових праць

 1. Фабрика-Процька О. Культурно-мистецька діяльність лемків на західних теренах України у ІІ половині ХХ ст. / О. Фабрика-Процька // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. праць. — Одеса : Маяк, 2001. — Вип. 8. — С. 262—274.
 2. Фабрика О. Лемківські пісні як талановитий прояв художнього обдарування народу / О. Фабрика // матеріали ІІ міжн. конф. Актуальні проблеми етнічного відродження Лемківщини: родовід лемків, їхнє минуле, сучасне і майбутнє : до 100-річчя від дня народження Юліана Тарновича, 15–16 листопада 2003 р., Перечин / за ред. І. Щерби. — Львів : Євросвіт, 2005. — С. 53—67.
 3. Фабрика-Процька О. Динаміка розвитку лемківської пісенної культури в Україні ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. / О. Фабрика-Процька // Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 травня 2006 р. — К. : ДАКККіМ, 2006. — Ч. 2. — С. 177—181.
 4. Фабрика-Процька О. Лемківські ватри – оберіг сучасної музично-пісенної творчості українців-переселенців / О. Фабрика-Процька // Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. 21–22 грудня 2006р. — К. : ДАКККіМ, 2007. — Ч. 2. — С. 332—336.
 5. Фабрика-Процька О. Лемківські фольклорні фестивалі аматорського мистецтва в контексті відродження та розвитку духовної культури України / О. Фабрика-Процька // Етнос. Культура. Нація : зб. наук. праць за матеріалами V Всеукраїнської наук.-практ. конф. — Дрогобич : Вимір, 2006. — С. 135—141.
 6. Фабрика-Процька О. Напрями сучасних досліджень функціонування лемківського фольклору / О. Фабрика-Процька // Музичне виконавство України: національні, регіональні та інтегративні аспекти : програма-тези всеукраїнської наук.-практ. конф. 7–8 червня 2007 р. — Івано-Франківськ, 2007. — С. 73—75.
 7. Фабрика-Процька О. Р. Суспільно-політична і культурно-мистецька діяльність лемківських товариств на сучасному етапі / О. Р. Фабрика-Процька / Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції , Київ, 29 жовтня 2009 р. — К.: ДАКККіМ, 2009. — С. 211-215.
 8. Фабрика-Процька О. Р. Збереження традицій народнопісенної творчості русинів-лемків Східної Словаччини / О. Р. Фабрика-Процька / Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку, проблеми державної підтримки»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 21-22 жовтня 2010 р. — К.: ТОВ Видавництво «Сталь», 2010. — С.350-357.
 9. Фабрика-Процька О. Лемківський фольклор у сучасному естрадному виконавстві / О. Фабрика-Процька / Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції ) ДДПУ ім. І. Франка, 19.03.2010, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. — Дрогобич : Посвіт, 2010. — 77-78.
 10. Фабрика-Процька О. Р. Збереження національних традицій на міжнародних фольклорних фестивалях «Лемківська ватра» / О. Р. Фабрика-Процька / Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний матеріал третьої Міжнародної науково-практичної конференції. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — С. 555-558.
 11. Фабрика-Процька О. Р. Трансформація пісенного фольклору лемків у контексті національної культури України ХХІ ст. / О. Р. Фабрика-Процька // Сучасне мистецтво та музично-педагогічна думка в Україні: перспективи взаємодії : зб. наук. праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Київ-Суми, 2011. — С. 445-457.
 12. Фабрика-Процька О. Р. «Музей родинних професій» Романа Фабрики як фактор збереження української культури / О. Р. Фабрика-Процька // Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство) : зб. матеріалів семінару-практикуму та “Народознавчих студій пам’яті Василя Скуратівського” з проведенням Круглого столу на тему : “Початкова мистецька освіта в контексті розвитку української культури” , Тернопіль, 16-19 листопада 2011 р. / редкол. : С. М. Садовенко та ін.. — К.: УЦКД, 2011. — С. 439-442.
 13. Фабрика-Процька О. Р. Звичаї та фольклорні традиції сьогодення / О. Р. Фабрика-Процька // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. – Суми: Вінніченко М. Д., 2011. – С. 189-191.
 14. Фабрика-Процька О.Р. Значення аплікатури у процесі гри на фортепіано / О. Р. Фабрика-Процька, І. М. Таран // ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва на тему: Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення  2012 року як Року культури та відродження музеїв в Україні: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф., Київ, 02.-03.червня 2011. – К.: НАКККіМ, 2011. – С. 221-223.
 15. Фабрика-Процька О.Р. Етнічна музика в Україні в період сьогодення” / О.Р.Фабрика-Процька // Х культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва “ Українська культура: виклики сьогодення” зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упор. наук. ред.С.М.Садовенко], Київ, 31 травня — 1 червня 2012 р. — К. : НАКККіМ, 2012. — С.477-480.
 16. Фабрика-Процкая О. Р. Песенная культура лемков Украины (к юбилею аматорской хоровой капеллы «Бескид» / О. Р. Фабрика-Процкая / Современные аспекты культурного диалога: Россия — Украина: Сборник материалов ІІ Международной научно-практической конференции (25 сентября 2011 г.) отв. ред. А. А. Предоляк. — Краснодар, 2012. — С.144-149.
 17. Фабрика-Процька О. Р. Розвиток субетнічних пісенних традицій українців на сучасному етапі (на прикладі лемківського фольклору) / Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм» : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 24-25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ) Редактор-упорядник В.Дутчак. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. —  С.175-182.
 18. Фабрика-Процька О. Р. Лемківський фольклор у наукових студіях України і діаспори ХХ-ХХІ ст. / О. Р. Фабрика-Процька / Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» : зб. Матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІV Міжнародного конгресу світового українства). — Львів :Видавництво Львівської політехніки, 2013. — С.590-596.

 Навчально-методична література:

 1. Фабрика-Процька О.Р. Лемківська пісенна культура: збереження традицій та новотворчість. — Робоча програма спецкурсу та методичні рекомендації. — Івано-Франківськ, 2011. — 40с.
 2. Фабрика-Процька О.Р. Теорія і стилі народного виконавства. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки «Музичне мистецтво». — Івано-Франківськ, 2012. — 60с.

Монографія:

 1. Пісенна культура лемків України (ХХ-ХХІ ст.) : монографія / Ольга Фабрика-Процька. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2013. — 328 с. + 16 с. кол. вкл.

 

Романюк Л.Б.

Навчально-методичні публікації

 1. Романюк. Л. Б. Толошняк Н. А. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво» стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк, Н. А. Толошняк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  76 с.
 2. Романюк Л. Б. Історія української музики. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» («Музична педагогіка і виховання») стаціонарної форми навчання. // Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2012. –  153 с.
 3. Романюк Л. Б. Методична розробка тестів з навчальної дисципліни «Історія української музики» для студентів за напрямом підготовки 6.020204  «Музичне мистецтво» денної та заочної форми навчання. // Л. Б. Романюк – Івано-Франківськ : підприємець Голіней О.М., 2013. – 65 с.
 4. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з фахової дисципліни «Історія української музики» (для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво») / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; уклад. : Л. Б. Романюк. – Івано-Франківськ: 2017. – 65 с.

 

Палійчук І.С.

Навчально-методичні публікації

 1. Палійчук І. С. Український концерт для мідних духових інструментів другої половини XX століття: теорія та історій жанру : навч. посіб. для студ. вищих муз. навч. закл. Донецьк: ЛАНДОН–ХХІ, 2013. 180 с.
 2. Палійчук І. С. Практикум з курсу «Теорія музики» : навчально-методичний посібник для студентів першого курсу напрямом підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво. – Івано-Франківськ, 2013. 70  с.
 3. Палійчук І. С. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія західноєвропейської музики» для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Оркестрові інструменти». Івано-Франківськ, 2013. 50 с.
 4. ПалійчукІ.С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Історії світової музики» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 78 с.
 5. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Аналіз музичних творів» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 30 с.
 6. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Гармонія» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 38 с.
 7. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Музична критика» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 35 с.
 8. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Теорія музики» для студентів першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) напряму підготовки 01 Освіта / Педагогіка. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 54 с.